Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЛНР, ДНР и Запорожка област обявиха референдумите за “валидни“

ЛНР, ДНР и Запорожка област обявиха референдумите за “валидни“

Думата може да обсъди законопроекти за присъединяване на новите територии още в четвъртък

Пес­ков: Няма решение Русия да зат­вария границите за мъже в наборна въз­раст

Пред­с­тавителите на прорус­ките власти на самоп­ровъз­г­ласилите се ЛНР, ДНР и Запорожка област обявиха, че на референ­думите в тези региони са гласували повече от половината граж­дани, така че референ­думите могат да се считат за “валидни“, предаде Епицен­тър.

Това съобщи РИА Новости, позовавайки се на ръководителите на Цен­т­рал­ната избирателна комисия на ЛНР Елена Крав­ченко и на ДНР Владимир Висоцки, а пред­с­тавителят на окупацион­ната админис­т­рация на Запорожка област Владимир Рогов написа за това в своя канал в Telegram. В ЛНР, каза Крав­ченко, избирател­ната актив­ност в края на трите дни е била 76%, а в ДНР77%, каза Висоцки. Рогов твърди, че в Запорож­ска област са гласували 51% от избирателите.

РИА Новости уточ­нява, че според меж­дународ­ните норми референ­думът се счита за валиден, ако в него са учас­т­вали 50 процента плюс един гласоподавател. Ръководителят на облас­т­ната избирателна комисия в Хер­сон Марина Захарова заяви, че на третия ден от гласуването в областта са се явили 49% от избирателите. Референ­думите за присъединяване на регионите към Рус­ката федерация в Донец­ката и Луган­с­ката народна репуб­лика, Хер­сон­ска област и окупираните части на Запорожка област в Украйна започ­наха на 23 сеп­тем­ври. Гласуването ще продължи и днес.

“Под­к­репяте ли излизането на региона от със­тава на Украйна, съз­даването на независима дър­жава от региона и включ­ването му в със­тава на Рус­ката федерация като със­тавна единица на Рус­ката федерация?“ — това са въп­росите, зададени на жителите на Запорожка и Хер­сон­ска област. Жителите на самоп­ровъз­г­ласилите се Луган­ска и Донецка репуб­лика отговорят на един въп­рос: “Под­к­репяте ли Донецката/Луганската народна репуб­лика да стане със­тавна част на Рус­ката федерация?“.

Украйна и ней­ните съюз­ници отх­вър­лиха референ­думите като фал­шификат, целящ да оправ­дае ескалацията на вой­ната и мобилизацията на Мос­ква след неот­дав­наш­ните загуби на бой­ното поле, предаде Рой­терс. Рус­ките инфор­мационни аген­ции цитираха анонимни източ­ници, според които рус­кият пар­ламент може да обсъди законоп­роекти за присъединяване на новите територии още в чет­вър­тък. РИА Новости съобщи, че рус­кият президент Владимир Путин може да нап­рави обръщение към пар­ламента в петък.

Не са взимани никакви решения за зат­варяне на границите, заяви говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков, цитиран от рус­ките медии. Той отговори така на жур­налис­тически въп­рос дали пред­с­тои зат­варяне на рус­ките граници. Пес­ков каза още на редов­ния си брифинг, че не се планира и въвеж­дане навоенно положение.“Фейк новините са повече от истината“, комен­тира Пес­ков. По-рано опозицион­ните руски медии “Медуза“ и “Новая газета“ съоб­щиха, че служ­бите нас­тояват границите да бъдат зат­ворени, тъй като стотици хиляди рус­наци са напус­нали страната, след като президен­тът Владимир Путин обяви час­тична мобилизация. Най-малко 261 хиляди рус­наци са напус­нали страната още в пър­вите дни, след 21 сеп­тем­ври. Според “Медуза“ заб­раната за напус­кане на страната ще се отнася за мъжете на въз­раст, в която под­лежат на мобилизация, и ще влезе в сила след 28 сеп­тем­ври. След обявяването на час­тич­ната мобилизация на границите на Русия с Фин­лан­дия, Грузия и Казах­с­тан се образуваха дълги опашки.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...