Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин внесе в парламента законопроектите за анексиране на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област

Путин внесе в парламента законопроектите за анексиране на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област

Путин внесе в парламента законопроектите за анексиране на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка област

Кремъл се обяви за “балансиран подход“ към ядрените оръжия

Рус­кият президент Владимир Путин е внесъл в Дър­жав­ната дума законоп­роек­тите за анек­сирането на окупираните територии в Украйна, предаде БНР. Новите територии влизат в със­тава на Рус­ката федерация като четири самос­тоятелни единици.: Донецка и Луган­ска народна репуб­лика и Хер­сон­ска и Запорожка област.

От 1 януари 2023 г. нав­сякъде се въвежда рус­ката рубла. До края на годината се допуска изпол­з­ването и на украин­с­ката гривна. До 1 юни догодина трябва да бъдат съз­дадени териториални под­раз­деления на федерал­ните органи на изпъл­нител­ната власт. Пред­лага се въоръжените фор­мирования на новите субекти да бъдат включени в рус­ката армия, съобщи пред­седателят на пар­ламен­тар­ния комитет по дър­жавно строител­с­тво и законодател­с­тво Павел Крашенин­ников.

Законоп­роек­тите бяха одоб­рени от Кон­с­титуцион­ния съд. Остава да бъдат ратифицирани от двете камари на пар­ламента. Заседанието на Дър­жав­ната дума е днес, а на Съвета на Федерацията — в сряда.

Кремъл обяви вчера, че пред­почита “балан­сиран под­ход“ по въп­роса за ядрените оръжия, а не такъв, базиран на емоции, след като чечен­с­кият лидер Рам­зан Кадиров, ключов съюз­ник на президента Владимир Путин, призова през уикенда Русия да изпол­зва “ядрено оръжие с по-ниска мощ­ност в Украйна“, предаде Рой­терс.

Запитан за комен­тарите на Кадиров, който раз­к­ритикува рус­кото военно ръковод­с­тво за неус­пехи на бой­ното поле, говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков заяви пред репор­тери, че чечен­с­кият лидер има право да изкаже мнението си, но воен­ният под­ход на Русия не трябва да бъде движен от емоции. “Това бе емоционален момент. Ръководителите на региони имат право да изразяват глед­ната си точка. Но дори и в трудни моменти емоциите трябва да бъдат дър­жани извън всяка оценка. Така че пред­почитаме да се придър­жаме към балан­сирани и обек­тивни оценки“. Пес­ков под­черта, че всяко изпол­з­ване на ядрено оръжие от страна на Русия е въз­можно само в съот­вет­с­т­вие с ядрената док­т­рина на страната.

Тъй като рус­кият газоп­ровод “Северен поток“ не фун­к­ционира, САЩ получават въз­мож­ността да продават повече от своя втеч­нен природен газ на висока цена. Това каза прес­сек­ретарят на дър­жав­ния глава Дмит­рий Пес­ков в понедел­ник, отговаряйки на въп­роса кого е имал пред­вид рус­кият президент Владимир Путин, когато обвини анг­лосак­сон­ците в саботаж по „Северен поток“, предаде Епицен­тър.

Има определени страни или страна, която при лип­сата на фун­к­циониране на тези газоп­роводи получава въз­мож­ност да продава повече от своя втеч­нен газ на по-висока цена. Тази страна е добре извес­тна – това са САЩ, “, каза говорителят на Кремъл. „Има и дър­жави, които имат военно-технически въз­мож­ности да извър­ш­ват такива дивер­сии“, добави той, като под­черта, че списъкът на тези дър­жави е добре извес­тен на специалис­тите.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...