Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Един загинал и над 70 ранени при земетресението от 5,9 в Северозападна Турция

Един загинал и над 70 ранени при земетресението от 5,9 в Северозападна Турция

Един загинал и над 70 ранени при земетресението от 5,9 в Северозападна Турция

Един човек е загинал и 72-ма души са били ранени при земет­ресението с маг­нитуд 5,9, регис­т­рирано вчера в окръг Дюз­дже, Северозападна Тур­ция, съобщи правител­с­т­вената Дирек­ция за управ­ление при бед­с­т­вия и извън­редни ситуации (АФАД), цитирана от тур­с­ките медии.

Най-много ранени има в Дюз­дже. Съоб­щава се за пос­т­радали хора в Истан­бул, Зон­гул­дак, Сакария, Болу. Повечето граж­дани прекараха нощта и сут­реш­ните часове навън, инфор­мира Анадол­с­ката аген­ция. Част от хората са пос­т­радали, след като са скачали през прозор­ците или от терасите на домовете си, опит­вайки панически да избягат навън. Земет­ресението бе регис­т­рирано в 04:08 ч. мес­тно време (03:08 бъл­гар­ско време). Епицен­търът му е бил в района на град Гьоляка — на около 260 км източно от Истан­бул. Дъл­бочината на труса е била 6,81 км. Земет­ресението е било усетено на много места в Тур­ция, вкл. в окръзите Истан­бул, Анкара, Болу, Сакария, Коджаели, Кютахия, Биле­джик, Бурса, Измир, както и в Бъл­гария. Пос­лед­вали са над 130 вторични труса, най-силният от които с маг­нитуд 4,3, посочва дър­жав­ната телевизия ТРТ-Хабер.

Меж­дув­ременно кметът на Дюз­дже Фарук Йозлю каза, че земет­ресението е изп­лашило много жителите на града, които още си спом­нят раз­рушител­ното земет­ресение през ноем­ври 1999 г. Като град, който е преживял силно земет­ресение, ние стрик­тно прилагаме мер­ките и раз­поред­бите. Също така сме свик­нали със земет­ресения. Жилищ­ният фонд на Дюз­дже е на 80 % нов. Общото население на град Дюз­дже е 400 000 души, като 63 % от хората живеят в цен­търа на града, каза кметът Йозлю=

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...