Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ердоган отново се закани, че Турция ще атакува по суша кюрдските бойци

Ердоган отново се закани, че Турция ще атакува по суша кюрдските бойци

Ердоган отново се закани, че Турция ще атакува по суша кюрдските бойци

През последните 7 години над 300 са жертвите на терористични атаки на ПКК, заяви президентът

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган заяви, че Тур­ция ще пред­п­риеме дейс­т­вия и по суша срещу кюр­д­с­ките бойци, които сега атакува в Сирия и Ирак по въз­дух, но ще избере най-подходящия момент за това, предаде тур­с­ката дър­жавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

В изказ­ване пред пар­ламен­тар­ната група на своята Пар­тия на справед­ливостта и раз­витието (ПСР) Ердоган сподели инфор­мация във връзка с дейс­т­вията, които Тур­ция планира в кон­тек­ста на извър­шените терорис­тични нападения в страната. “Бом­беното нападение, извър­шено на бул. “Истик­лял“ в Истан­бул, беше изяс­нено с неговите извър­шители и тех­ните връзки в кратък срок. Терорис­т­ката, заложила бом­бата, и много хора, които са ѝ? помагали, бяха заловени в страната и извън нея и изп­равени пред съда. Който и да е замесен в това деяние, от върха до дъното, ще бъде отк­рит, където и да се намира, и ще бъде под­веден под отговор­ност за пролятата невинна кръв“, заяви тур­с­кият лидер. По думите му сега Тур­ция раз­полага с въз­мож­ности и власт да иден­тифицира, залавя и наказва терорис­тите, учас­т­ващи в нападения срещу ней­ната територия и народ, както и всички онези, които им помагат.

Страната обвинява бой­ците на терорис­тич­ната Кюр­д­ска работ­ническа пар­тия (ПКК) и сирийс­ките кюр­д­ски Сили за защита на народа (СЗН), че са отговорни за атен­тата в цен­търа на Истан­бул на 13 ноем­ври. Анкара раз­г­лежда ПКК и СЗН като две раз­к­лонения на една и съща организация. Макар че много дър­жави осъдиха тероризма и под­несоха съболез­нования на Тур­ция за атен­тата, редица сред тях реагираха на пред­п­риетите в акт на отмъщение дейс­т­вия на Тур­ция в Сирия и Ирак с призиви за сдър­жаност и деес­калация на нап­режението.

“С пос­лед­ния инцидент отново стана ясно, че силите, които ни уверяваха, че няма да има зап­лаха за страната ни от кон­т­ролираните от тях райони в Сирия, не могат и няма да спазят обещанията си“, каза още Ердоган, очевидно визирайки районите в Сирия под кон­т­рола на САЩ и Русия. Той добави, че Тур­ция има право да се пог­рижи сама за себе си, ако дадените ѝ? обещания и под­писаните споразумения не са спаз­вани от отс­рещ­ната страна. Според Ердоган “терорис­тич­ната организация се е със­редоточила върху нападения през границата, тъй като губи способ­ността си да извър­шва дейс­т­вия на територията на Тур­ция“. “Ако изразим този факт с числа, нап­ример през 2015 г. терорис­тич­ната организация е извър­шила 26 нападения в нашата страна, през 2016 г. — 44 нападения, а през 2017 г. — 9 нападения. През пос­лед­ните години този брой е намалял до 2 или 3 атаки годишно“, каза президен­тът. По думите му през пос­лед­ните седем години 153 служители на служ­бите за сигур­ност и 173 граж­дани са загинали в 87 отделни терорис­тични акта, извър­шени от ПКК и свър­заните с нея организации в населени места в пределите на Тур­ция.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...