Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пентагонът отказва да прати на Украйна ракети “Пейтриът“

Пентагонът отказва да прати на Украйна ракети “Пейтриът“

Пентагонът отказва да прати на Украйна ракети “Пейтриът“

САЩ не въз­намеряват да пратят на Украйна сис­теми за противоракетна отб­рана Patriot. Новината съобщи прес­сек­ретарят на Пен­тагона бригаден генерал Пат Рай­дър, цитиран от “Гласът на Америка“. Киев нарече решението “разочароващо“, пише Епицен­тър.

“Не искам да говоря от името на други дър­жави, но това е тяхно суверенно решение. Докол­кото това се отнася до страни от НАТО, пред­полагам, че ще бъде част от обсъж­данията в Алианса. Ние продъл­жаваме да сът­руд­ничим тясно меж­дународ­ната общ­ност, за да определим какми итб­ранителни нужди има Украйна, и да ги удов­лет­ворим“, заяви Рай­дър, цитиран от аген­ция УНИАН. Трябва да се раз­бере, че сис­теми като “Пейт­риът“ или модер­ните изт­ребители и тан­кове М1 изис­к­ват сериозно обс­луж­ване, а воен­ните трябва да са над­лежно тренирани, изтъкна говорителят на Пен­тагона. “Нито една от тези сис­теми не фун­к­ционира на прин­ципа “включи и работи“, не може просто да се появят на бой­ното поле и да поч­нете да ги изпол­з­ване“, под­черта той.

Въп­реки отказа, САЩ смятат, че противовъз­душ­ната отб­рана на Украйна е приоритет и продъл­жават да работят със съюз­ниците си за дос­тав­ките на въоръжения, които украин­с­ките военни могат вед­нага да изпол­з­ват. Украин­с­ката аген­ция припомня, че по-рано Гер­мания пред­ложи сис­теми “Пейт­риът“ да бъдат раз­положени на полско-украинската граница. Това стана след като на 15 ноем­ври ракета от украин­с­ката ПВО падна на пол­ска територия и уби двама души. Тогава Полша пред­ложи Бер­лин нап­раво да предос­тави на Киев сис­теми “Пейт­риът“. Въп­реки това Гер­мания отказа дирек­тни дос­тавки. Минис­търът на отб­раната Крис­тине Лам­б­рехт нас­тоя въп­росът за предос­тавяне на Киев на сис­темите, обещани на Полша, да бъде обсъден в алианса.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие