Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Сенатът на САЩ прие законопроект в защита на еднополовите и междурасовите бракове

Сенатът на САЩ прие законопроект в защита на еднополовите и междурасовите бракове

Сенатът на Съединените щати прие законоп­роект в защита на еднополовите и меж­дурасовите бракове. За закона гласуваха сенатори и от ляво, и от дясно, предаде БНР.

До мяр­ката се стигна след като демок­рати видяха въз­мож­ност Вър­хов­ният съд с мнозин­с­т­вото си от кон­сер­ватори да отнеме протек­циите за тези права, както нап­рави по-рано тази година с решение по въп­роса за правото на аборт. 12 репуб­ликанци се присъединиха към демок­ратите при гласуването по една тема, която в миналото раз­деляше нацията. В САЩ еднополовите и меж­дурасовите бракове са гаран­тирани с решения на Вър­хов­ния съд.

Приетият роек­тозакон не задъл­жава щатите да легализират еднополовите бракове, но отменя предишно законодател­с­тво, според което бракът е съюз между мъж и жена. Той също задъл­жава щатите да приз­нават еднополови бракове от други щати. След вота във втор­ник в изяв­ление американ­с­кият президент Джо Бай­дън заяви, че САЩ са на прага за препот­вър­ж­даване на една фун­дамен­тална истина: “любовта е любов и американ­ците трябва да имат право да сключ­ват брак с човека, когото обичат“.

След вота в Сената законоп­роек­тът отива за гласуване в Камарата на пред­с­тавителите, където се очаква да бъде приет след­ващата сед­мица. Репуб­ликанци, които са против закона, каз­ват, че подобен закон може да засегне религиоз­ните свободи, като налага виж­дания, които някои религиозни групи не приемат.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие