Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) „Адевърул“: НАТО укрепва Източния фланг на Алианса

„Адевърул“: НАТО укрепва Източния фланг на Алианса

„Адевърул“: НАТО укрепва Източния фланг на Алианса

Осем бойни групи вече са разположени в Румъния, Полша, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и България

Минис­т­рите на вън­ш­ните работи на НАТО, които се съб­раха във втор­ник на двуд­невна среща в Букурещ, осъдиха агресията на Русия срещу Украйна, пот­вър­диха под­к­репата си за Мол­дова и решиха да укрепят Източ­ния фланг, пише румън­с­кият в. „Адевърул“. Новинар­с­ката телевизия Диджи 24 определя срещата като „историческа“, предава БТА.

За втори път Румъния е домакин на събитие на високо рав­нище на НАТО след срещата на върха през 2008 г., припом­нят медиите в Букурещ. Срещата на минис­т­рите на вън­ш­ните работи от НАТО, която започна вчера, е пър­вата след началото на вой­ната срещу Украйна, която се организира в източен съюз­ник от Алианса. Румъния има най-дългата сухопътна граница с Украйна, пише Епицен­тър. Румън­с­ките медии цитират дек­ларацията, която минис­т­рите на вън­ш­ните работи от съюз­ничес­ките и поканените дър­жави приеха в края на пър­вия ден от срещата. В нея те осъдиха агресив­ната война на Русия срещу Украйна.

НАТО може да изп­рати допъл­нителни сили в района на Черно море по суша и въз­дух, ако е необ­ходимо“ — цитира телевизия Диджи 24 част от изказ­ването на генерал­ния сек­ретар на пакта Йенс Стол­тен­берг. Страните от НАТО се споразумяха и осъщес­т­виха засилено съюз­ническо присъс­т­вие в Чер­номор­с­кия регион още през 2014 г. след присъединяването на Крим към Русия, припомни Стол­тен­берг и добави, че Алиан­сът е увеличил допъл­нително присъс­т­вието си преди и след началото на рус­ката инвазия в Украйна. Стол­тен­берг припомни удвояването на бой­ните групи на НАТО. Те вече са осем и са раз­положени в Румъния, Полша, Естония, Лат­вия, Литва, Словакия, Унгария и Бъл­гария. Бой­ната група на НАТО в Румъния е на ниво батальон, но при необ­ходимост може да бъде увеличена до ниво бригада, посочва Диджи 24.

В. „Гън­дул“ се спира на уверението на генерал­ния сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг, че Алиан­сът раз­полага с кон­к­ретни планове за защита на всички съюз­ници. Генерал­ният сек­ретар на пакта отговори така на жур­налис­тически въп­рос по повод призив на румън­с­кия президент Клаус Йоханис за кон­к­ретни планове, за да се “знае точно кой, какви войски и къде да бъдат изп­ратени в случай на нападение“, пише вес­т­никът. „Евенимен­тул зилей“ извежда на преден план изказ­ването на Йенс Стол­тен­берг, че НАТО не е част от вой­ната, водена от Русия, но Алиан­сът ще продължи да под­к­репя Украйна. Румън­с­ките вес­т­ници помес­т­ват и предуп­реж­денията на бив­шия руски президент Дмит­рий Мед­ведев към НАТО да не дос­тавя на Украйна сис­теми за противоракетна отб­рана “Пейт­риът“. „Евенимен­тул зилей“ цитира пуб­ликация на Мед­ведев в социал­ната мрежа Телег­рам: “Ако, както намекна Стол­тен­берг, НАТО снабди украин­с­ките фанатици със сис­теми “Пейт­риът“, заедно с личен със­тав на НАТО, те вед­нага ще станат легитимна цел на нашите въоръжени сили“, е предуп­редил нас­тоящият зам.-председател на рус­кия Съвет за сигур­ност Дмит­рий Мед­ведев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие