Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Сръбското правителство сложи таван на цените на олиото, брашното и захарта

Сръбското правителство сложи таван на цените на олиото, брашното и захарта

Правител­с­т­вото на Сър­бия ограничи цените на основни хранителни продукти, съобщи вчера правител­с­т­вената прес­служба. Цената на слън­чог­ледовото олио не трябва да над­вишава 219,99 динара (3,6 лв.) за литър, цената на бялата крис­тална захар не трябва да бъде по-висока от 114,99 динара (1,9 лв.) за килог­рам, а браш­ното от тип Т– 400 не трябва да струва над 84,7 динара (1,4 лв.) за килог­рам, предаде БТА.

За да се предот­в­ратят големи сът­ресения и да се запази жиз­неният стан­дарт на населението, правител­с­т­вото ограничи цените на пет­рол­ните деривати, се посочва в съоб­щението. Като се има пред­вид, че оператив­ните раз­ходи на икономичес­ките субекти, които тър­гуват с пет­ролни продукти, са се увеличили, беше решено да се увеличи раз­мерът на маржа, който те могат да начис­ляват, за да се раз­п­редели тежестта на кризата въз­можно най-равномерно между всички учас­т­ници на пазара.

Същев­ременно сръб­с­ката сливова ракия “шливовица“ бе включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално нас­лед­с­тво на човечес­т­вото, съобщи минис­тер­с­т­вото на кул­турата на Сър­бия. Решението за впис­ването е било взето от Меж­дуп­равител­с­т­вения комитет за опаз­ване на нематериал­ното кул­турно нас­лед­с­тво на заседанието, със­тояло се в Рабат, Мароко.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие