Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Над 500 градове и села в Украйна остават без ток

Над 500 градове и села в Украйна остават без ток

Над 500 градове и села в Украйна остават без ток

Макрон: След войната Европа ще бъде по-слаба - голяма част от индустрията ѝ? ще бъде убита

Повече от 500 градове и села в Украйна остават без ток след сед­мици на руски удари по елек­т­ричес­ката мрежа. В столицата Киев продъл­жава ежед­нев­ната борба за оцеляване, след като хиляди домакин­с­тва пос­рещат зимата без елек­т­ричес­тво, отоп­ление и водоподаване, предаде Епицен­тър.

В понедел­ник Русия изс­т­реля нов залп от ракети срещу Украйна, което накара хората да се насочат към бом­боубежищата в цялата страна, докато противовъз­душ­ната отб­рана влезе в дейс­т­вие, съоб­щава Рой­терс. Сирените за въз­душна тревога завиха в столицата Киев заради това, което украин­ски официални лица описаха като нова вълна от руски ракетни удари след началото на инвазията на 24 фев­руари.

Президен­тът Еманюел Мак­рон заяви, че Фран­ция и други западни дър­жави не се стремят към унищожаването на Русия. Френ­с­кият лидер заяви това в интервю за американ­с­кия телевизионен канал CBS, което беше излъчено в неделя. Мак­рон под­черта, че рус­наците винаги са били уважавани в страната му. Той отбеляза също “раз­син­х­ронизирането“ между САЩ и ЕС поради високите цени на енер­гията. Френ­с­кият президент раз­к­ритикува и инициативите на Вашин­г­тон за намаляване на инф­лацията и стимулиране на икономиката на страната, съоб­щава ТАСС. „В нас­тоящия момент, когато има война, това са убийци на нашата индус­т­рия“, оплака се той. „САЩ решиха преди два месеца и половина да суб­сидират много повече нови, екологични проекти за батерии, водород и други неща. Това ниво на суб­сидии е два до три пъти по-високо, откол­кото в Европа“, обясни Мак­рон. Той призна, че след раз­решаването на ситуацията около Украйна “Европа ще бъде по-слаба“, защото “по-голямата част от ней­ната индус­т­рия просто ще бъде убита“.

Пот­ребителите в страните от ЕС са принудени да плащат високи цени за енер­гийни дос­тавки, дос­тавяни от Съединените щати, което се отразява негативно на отношенията и на кон­курен­тос­пособ­ността на европейс­ките страни, заяви Еманюел Мак­рон. “Мисля, че админис­т­рацията и президен­тът Бай­дън лично са много привър­зани към Европа. Но ако пог­лед­нете ситуацията днес, наис­тина има раз­син­х­ронизация. Защо? Заради енер­гията. Европа е купувач на газ и пет­рол. САЩ — дос­тав­чик. И ако пог­лед­нете ситуацията, нашата индус­т­рия и домакин­с­т­вата не купуват на една и съща цена. Така че има голяма раз­лика, която засяга покупател­ната способ­ност и кон­курен­тос­пособ­ността на нашето население“, каза френ­с­кият лидер.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие