Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЕК предлага автоматично признаване на родителството, установено в някоя държава от ЕС

ЕК предлага автоматично признаване на родителството, установено в някоя държава от ЕС

Европейс­ката комисия пред­с­тави вчера пред­ложение за автоматично приз­наване на родител­с­т­вото, установено от някоя от дър­жавите в ЕС. Целта е да бъдат защитени правата на около 2 млн. деца, поясни на прес­кон­ферен­ция еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейн­дерс.

Той посочи, че пред­ложението засяга правата на свободно пътуване в ЕС на децата и тех­ните родители, както и правото на нас­лед­с­тво. Засега европейс­ките правила не пред­виж­дат приз­наването на права, присъдени според национално законодател­с­тво на една дър­жава от ЕС в друга, добави той. По неговите думи в някои дър­жави от ЕС правата на децата са засег­нати, ако родителите са еднополови. Еврокомисарят отбеляза, че отдел­ните дър­жави от ЕС имат раз­лично законодател­с­тво по отношение на приз­наването на родител­с­т­вото.

Рейн­дерс поясни, че ЕК пред­лага общо европейско законодател­с­тво за защита на правата на децата в подобни случаи. Пред­лага се страните от ЕС да прилагат законодател­с­т­вото по тези въп­роси на дър­жавата, където живее пос­тоянно родил­ката. Пред­лагаме да се приз­нава автоматично родител­с­т­вото, установено в друга дър­жава от ЕС, допълни еврокомисарят. По неговите думи пред­ложението пред­полага да не може да се пос­тановява отказ от приз­наване на родител­с­тво, само защото детето е отг­леж­дано от еднополова двойка. ЕК пред­лага също общоев­ропейски фор­муляр на свидетел­с­тво за раж­дане, който да бъде на раз­положение на родителите на всички езици на ЕС. Тези документи ще бъдат издавани от дър­жавите, установили родител­с­т­вото и се пред­вижда да бъдат приз­навани нав­сякъде в ЕС.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие