Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Проучване: 52 на сто от гражданите на Белгия подкрепят авторитарно управление

Проучване: 52 на сто от гражданите на Белгия подкрепят авторитарно управление

Мнозин­с­тво от 52 на сто от бел­гийс­ките граж­дани се обявява за авторитарно управ­ление и отпадане на демок­ратич­ните инс­титуции, сочат данни от социологическо изс­лед­ване, пред­с­тавено в мес­т­ните медии, предава БТА.

В средите на това мнозин­с­тво 89 на сто под­к­репят връщането на смър­т­ното наказание. Уточ­нява се, че делът на под­к­репящите промяна на дър­жав­ното уст­ройс­тво расте и от 52 на сто преди пан­демията, дос­тига до 66,2 на сто през юли миналата година. Същев­ременно намалява с един процент (до 21,9 на сто) делът на граж­даните, които искат “отк­рито общес­тво“ с наис­тина демок­ратично управ­ление.

В края на миналата година медиите пред­с­тавиха проуч­ване, според което в север­ната бел­гийска област Флан­д­рия край­ните националисти от пар­тията “Влаамс беланг“ (Фламан­д­ски интерес) вече са първа политическа сила с 25,5 на сто под­к­репа, измес­т­ват умерените националисти от Нов фламан­д­ски алианс (22 на сто) и се очер­тават като въз­можна най-голяма група във Федерал­ния пар­ламент. В южната област Валония комунис­тите от Бел­гийс­ката работ­ническа пар­тия също продъл­жават да бележат ръст от няколко процента и дос­тигат под­к­репа от 13,6 на сто, докато първи са социалис­тите с 21,6 на сто.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие