Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Сергей Лавров: Войната между Запада и Русия вече не е хибридна, а почти реална

Сергей Лавров: Войната между Запада и Русия вече не е хибридна, а почти реална

Външният министър е на работно посещение в РЮА

Случ­ващото се в Украйна вече не е хиб­ридна, а истин­ска война между Запада и Русия, заяви рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров, цитиран от руски медии.

Когато говорим за случ­ващото се в Украйна, говорим за това, че това вече не е хиб­ридна война, а истин­ска война, която Западът готви отдавна срещу Русия, опит­вайки се да унищожи всичко руско: от език към кул­тура, което е в Украйна от векове, и заб­рана на хората да говорят на род­ния си език“, каза Лав­ров по време на прес­кон­ферен­ция след раз­говори с южноаф­рикан­с­кия вън­шен минис­тър Наледи Пан­дор. Рус­кият вън­шен минис­тър е на работно посещение в Репуб­лика Южна Африка, предаде Епицен­тър.

“В Украйна всичко това е в реда на нещата. И бив­шият президент Порошенко, и сегаш­ният Зелен­ски, които бяха изб­рани под лозун­гите за мир, вед­нага след избирането си се прев­ръщаха в президенти на вой­ната, в президенти русофоби“, отбеляза Лав­ров. Рус­кият вън­шен минис­тър припомни, че в Украйна са приети закони, които заб­раняват получаването на образование на руски език, медиите на руски език, на прак­тика — и изпол­з­ването на рус­кия език в бита. “Заб­ранени са всякакви кул­турни кон­такти, свър­зани с рус­кия език. А всичко това се под­държа от Запада. По същия начин, по който Западът под­к­репя редов­ните мар­шове на неонацис­тите със свас­тики, със сим­волите на дивизиите, заб­ранени от трибунала в Нюр­н­берг и приз­нати за прес­тъпни. Всичко това се под­к­репя от Запада“, припомни Лав­ров.

Можете да помолите всеки пос­ред­ник да изясни как украин­с­ката страна вижда по-нататъшното раз­витие на събитията. Ние, както каза президен­тът на Русия Владимир Путин, не отказ­ваме преговори. Но тези, които отказ­ват, трябва да раз­берат: кол­кото по-дълго отказ­ват преговори, тол­кова по-трудно ще бъде намирането на решение“, каза Лав­ров. Той припомни също, че украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски преди това е заб­ранил с указ преговорите с Русия. Освен това ръководителят на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво обърна внимание на изяв­ленията на западни политици, че времето за преговори между Мос­ква и Киев все още не е дошло. По-рано прес­сек­ретарят на президента на Рус­ката федерация Дмит­рий Пес­ков заяви, че преговорите между Мос­ква и Киев вече са невъз­можни, тъй като за тях няма условия нито де факто, нито де юре.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие