Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Полша е готова да даде танкове на Украйна и без съгласието на Германия

Полша е готова да даде танкове на Украйна и без съгласието на Германия

Полша е готова да даде танкове на Украйна и без съгласието на Германия

Москва обвини Киев, че разполага ракетни установки “Хаймарс“ в ядрените централи

Два дни след като запад­ните съюз­ници попариха надеж­дите на Украйна за бърза дос­тавка на тан­кове “Леопард 2“, късно в неделя Полша даде заявка да съз­даде съюз от дър­жави, готови да пратят на Киев бой­ните машини.

Пол­с­кият премиер Матеуш Моравецки обяви пред инфор­мацион­ната аген­ция ПАП, че страната му може да съз­даде „малка коалиция“, която да осигури не само тан­кове, но и друго въоръжение на Киев, ако Гер­мания не пос­тигне съг­ласие за изп­ращането на „Леопард 2“ . В края на миналата сед­мица в друго интервю Моравецки обяви, че Полша е готова да прати тан­кове “Леопард 2“ на Украйна, дори без да получи одоб­рението на Гер­мания за тех­ния реек­с­порт, като под­черта, че съг­ласието на Бер­лин е от второс­тепенно значение. Такова не беше получено на срещата в петък на запад­ните съюз­ници в базата „Рам­щайн“, където гер­ман­с­кият минис­тър на отб­раната Борис Пис­ториус обяви, че още не е взето решение за изп­ращане на тан­кове “Леопард“ на Украйна, но ще бъдат проучени въз­мож­нос­тите за евен­туална дос­тавка. Пис­ториус обяви, че скоро ще посети Украйна. Той под­черта, че по въп­роса за тан­ковете за Украйна Бер­лин води интен­зивен диалог с меж­дународ­ните пар­т­ньори, най-вече с Вашин­г­тон.

Служ­бата за вън­шно разуз­наване на Русия (СВР) обвини вчера Украйна, че е складирала дос­тавени от Запада оръжия, вкл. реак­тивни сис­теми за зал­пов огън “Хай­марс“ (HIMARS), в атом­ните си елек­т­роцен­т­рали, предадоха Рой­терс и БТА. СВР не пред­с­тави доказател­с­тва в под­к­репа на своите твър­дения, отбелязва Рой­терс и прави уговор­ката, че не може да провери тях­ната дос­товер­ност.

В изяв­лението пише, че дос­тавени от Съединените щати ракети “Хай­марс“, сис­теми за противовъз­душна отб­рана и артилерийски боеп­рипаси са били раз­положени в Ров­нен­с­ката АЕЦ в Северозападна Украйна. Според СВР това е станало през пос­лед­ната сед­мица на декем­ври. Украин­с­ките дрени елек­т­роцен­т­рали са в цен­търа на вниманието от началото на кон­ф­ликта, отбелязва Рой­терс. Рус­ките въоръжени сили прев­зеха неработещата АЕЦ Чер­нобил по-малко от 48 часа след като нах­луха в съсед­ната дър­жава, а малко по-късно — и най-голямата ядрена цен­т­рала в Европа — Запорож­ката АЕЦ.

Киев и Мос­ква се обвиняват взаимно за обс­т­релите на Запорож­ката АЕЦ. Украйна твърди още, че Русия изпол­зва атом­ната цен­т­рала като оръжеен склад. Меж­дународ­ната аген­ция за атомна енер­гия изрази силно без­покойс­тво заради атаките срещу цен­т­ралата и предуп­реди за риск от ядрена катас­т­рофа.

/

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие