Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Хърватският премиер призовава за връщане на цените до нивата преди еврото

Хърватският премиер призовава за връщане на цените до нивата преди еврото

Хър­ват­с­кият премиер Анд­рей Плен­кович отново комен­тира увеличението на цените по време на преминаването към еврото, които не се дъл­жат на увеличени раз­ходи за суровини, като призова тези, които са вдиг­нали цените, да не вредят на пот­ребителите, предаде аген­ция Хина.

На 1 януари т. г. Хър­ватия, чието население е около 4 милиона, стана 20-ият член на еврозоната и 27-ата страна от Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво, като за първи път дър­жава — членка на ЕС, в един и същи ден става член и на двете обединения. Обръщайки се към репор­тери в Задар, Плен­кович описа миналата година като много трудна и добави, че въп­реки това Хър­ватия се е справила добре и че се очаква икономически рас­теж от около 6 процента. Той каза също, че наборът от мерки на правител­с­т­вото за икономиката и домакин­с­т­вата на стой­ност 3,6 млрд. евро са помог­нали за удър­жане на инф­лацията на рав­нище 10,8%.

Регулирахме цените на енер­гий­ните продукти, които щяха да бъдат значително по-високи, ако правител­с­т­вото не се беше намесило, като по този начин помог­нахме на най-уязвимите групи от населението, което ще продъл­жим да правим, пох­вали се хър­ват­с­кият премиер. Правител­с­т­вото има на раз­положение арсенал от мерки и може да оттегли суб­сидиите за пред­п­риятията, които са увеличили цените, както и други мерки, добави Плен­кович.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие