Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва: Обещанията за танкове показват пряка намеса на Запада в Украйна

Москва: Обещанията за танкове показват пряка намеса на Запада в Украйна

Москва: Обещанията за танкове показват пряка намеса на Запада в Украйна

Володимир Зеленски поиска самолети и ракети с голям обсег

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън заяви, че тан­ковете не пред­с­тав­ляват “никаква зап­лаха за нападение“ срещу Русия и че те са необ­ходими, за да помог­нат на украин­ците “да подоб­рят способ­ността си да манев­рират на отк­рит терен“, пише Епицен­тър.

Украйна иска да получи стотици модерни тан­кове, за да придобият войс­ките ѝ? огневата мощ, нужна им, за да пробият рус­ките отб­ранителни линии и да си въз­вър­нат окупираните територии на юг и на изток. Досега и Украйна, и Русия раз­читаха предимно на тан­кове Т-72 от съвет­с­ката епоха. Русия, която започна вой­ната, нах­лувайки в Украйна на 24 фев­руари миналата година, все по-често пред­с­тавя този кон­ф­ликт като кон­ф­рон­тация с НАТО.

“Ходът на специал­ната военна операция в Украйна показва, че САЩ и НАТО въз­намеряват да продъл­жат да полагат усилия да протакат този военен кон­ф­ликт и са се превър­нали в учас­т­ници в него“, заяви вчера Николай Пат­рушев, близък съюз­ник на президента Владимир Путин и сек­ретар на Съвета за сигур­ност. Аген­ция “Интер­факс“ го цитира да казва, че “дори с края на “горещата фаза“ на кон­ф­ликта в Украйна анг­лосак­сон­с­кият свят няма да спре марионет­ната война срещу Русия и ней­ните съюз­ници.“

Бър­зите дейс­т­вия и изп­ращането на дос­татъчно тан­кове към Украйна са ключови за отб­раната на Киев срещу Русия, заяви в сряда вечерта украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски. Във вечер­ното си видеооб­ръщение той каза, че е раз­говарял с генерал­ния сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг и е призовал за дос­тавки на ракети с голям обсег и на самолети като допъл­нение към ангажимента на САЩ и Гер­мания да предос­тавят на страната му модерни бойни тан­кове. “Ключът сега е бър­зината и количес­т­вото. Бър­зите дейс­т­вия за обучение на нашите военни. Скоростта на дос­тавка на тан­кове за Украйна. Количес­т­вото на логис­тиката за тан­ковете. Трябва да сфор­мираме такъв „тан­ков юмрук“, такъв „юмрук на свободата“, след ударите на който тиранията няма да се надигне отново. Можем да го нап­равим заедно. Кол­кото по-голяма отб­ранителна под­к­репа получават нашите герои на фронта от света, тол­кова по-бързо ще прик­лючи агресията на Русия и тол­кова по-надеждни ще бъдат гаран­циите за сигур­ност за Украйна и всички наши пар­т­ньори след вой­ната“, посочи Зелен­ски.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...