Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Татянин ден, който в Русия е и Ден на студента, предава Епицен­тър.

“Целта (на специал­ната военна операция), както съм каз­вал много пъти преди, е преди всичко да бъдат защитени хората и самата Русия от зап­лахите, за които се правят опити да бъдат съз­дадени в нашите соб­с­т­вени исторически територии в съсед­с­тво с нас. Не можем да поз­волим това да се случи“, заяви рус­кият президент. Той припомни, че след Втората световна война окупирана Гер­мания е била раз­делена на четири сек­тора — американ­ски, анг­лийски, френ­ски и съвет­ски. По неговите думи Съвет­с­кият съюз е прек­ратил дейс­т­вието на този окупационен статут чрез юридически стъпки, а САЩ не са нап­равили това. “Строго пог­лед­нато, фор­мално и юридически на територията на Федерална репуб­лика (Гер­мания) има американ­ски окупационни войски. И всъщ­ност това е точно така — там има много войски“, заяви рус­кият лидер.

Путин под­черта, че Русия е не само част от светов­ната кул­тура, но и много важна част и трябва да бъде раз­б­рано значението и ролята на рус­ката кул­тура за светов­ното многооб­разие. Защитата на “брака, като съюз между мъж и жена“ се е превър­нала в прин­цип на рус­ката кул­турна политика, каза още рус­кият лидер. А в указ на дър­жав­ния глава, пуб­ликуван на 25 януари на официал­ния пор­тал за правна инфор­мация на Русия, пише, че “защитата на традицион­ните семейни цен­ности и инс­титуцията на брака като съюз на мъж и жена“ ще бъде част от основ­ните дър­жавни политики в областта на кул­турата.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...