Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) „Гърдиън”: Кралски семейства от Персийския залив са придобили близо 200 имота чрез офшорки за над 1 млрд. лири

„Гърдиън”: Кралски семейства от Персийския залив са придобили близо 200 имота чрез офшорки за над 1 млрд. лири

Крал­с­ките семейс­тва на дър­жави от Пер­сийс­кия залив, вкл. Саудит­ска Арабия, Обединените араб­ски емир­с­тва и Катар, притежават нед­вижимо имущес­тво за повече от 1 милиард паунда чрез офшорни юрис­дик­ции като Джърси и Британ­с­ките Вир­джин­ски ост­рови, раз­к­рива британ­с­кият в.“Гардиън“, цитиран от БНР. От нов правител­с­т­вен регис­тър става ясно как чрез офшорки са придобити близо 200 имота, вкл. хотели и сел­ски земи.

Крал­с­ките особи от Пер­сийс­кия залив, които дър­жат активи чрез офшорни ком­пании, включ­ват шейх Ман­сур, соб­с­т­веник на фут­бол­ния клуб “Ман­чес­тър Сити“, членове на управ­ляващата фамилия Ал Сауд от Саудит­ска Арабия и клана Ал Тани, който влас­тва в Катар. Най-скъпо е имение в граф­с­тво Съри на стой­ност 150 млн. паунда, което според документи на имот­ния регис­тър е соб­с­т­веност на съп­ругата на шейх Ман­сур — Шейха Манал бинт Мохамед ал-Мактум. Шейх Ман­сур, който е вицеп­ремиер на ОАЕ, притежава още 17 други имота през Джърси, вкл. апар­тамент в Лон­дон и земя, свър­зана с град­с­кото раз­витие в Ман­чес­тър.

Саудит­с­кото крал­ско семейс­тво също притежава широк спек­тър от имоти чрез офшорки, включително Holme, имение край езерото в средата на лон­дон­с­кия “Риджънтс парк”, пос­т­роено през 1818 г. “Гар­диън“ посочва, че хвърля свет­лина върху соб­с­т­вениците, посочени в регис­търа, с оглед на общес­т­вения интерес за подоб­ряване на проз­рач­ността около соб­с­т­веността на британ­с­ките имоти. Притежаването на имоти чрез офшорни ком­пании е законно и някои лица могат да имат истин­ски и легитимни опасения за неп­рикос­новеността на лич­ния живот или сигур­ността или биз­нес причини за изпол­з­ването им.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...