Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Проучване: Мирча Джоана с най-големи шансове за президент на Румъния през 2024 г.

Проучване: Мирча Джоана с най-големи шансове за президент на Румъния през 2024 г.

Мирча Джоана е с най-големи шан­сове за президент на Румъния през 2024 г. Това показ­ват дан­ните от проуч­ване на АТЛАС, цитирано от в. “Адевърул“. Нас­тоящият зам.-генерален сек­ретар на НАТО е пред­почитаният кан­дидат от 14,5% от избирателите, които имат право да гласуват и води във всички сценарии за втори тур, отбелязва изданието.

В сценарий, в който социал­демок­ратите издиг­нат за дър­жавен глава нас­тоящия пред­седател на Камарата на депутатите Мар­чел Чолаку, над­п­реварата за президен­т­с­кия дворец Кот­рочени би спечелила Лаура Кьовеши с резул­тат от 15,7%. Ако тя се кан­дидатира, със сигур­ност би стиг­нала до втори тур, но би загубила, ако неин опонент е бив­шият лидер на социал­демок­ратите Мирча Джоана. Нас­тоящият премиер Николае Чука е пред­почитан от 6% до 11% от румън­ците при всички сценарии за първи тур. Той би дос­тиг­нал до втори тур и би загубил от Мирча Джоана.

Според проуч­ването по отношение на пар­ламен­тар­ния вот Социал­демок­ратичес­ката пар­тия води в пред­почитанията на избирателите с 25% от гласовете. Опозицион­ният Алианс за един­с­тво на румън­ците се нарежда на второ място (18%), докато Национално-либералната пар­тия изос­тава с един процент. Опозицион­ният “Съюз за спасение на Румъния“ събира 11% от гласовете, след­ван от Демок­ратич­ния съюз на унгар­ците в Румъния (5.6%) и Пар­тия “Народно движение” (5.2%).

Голям брой избиратели (56,1%) не одоб­ряват пред­с­тавянето на нас­тоящия президент Клаус Йоханис, 31,4% са доволни от него. 53,2% от румън­ците дават за дър­жав­ния глава „лоша или много лоша оценка“, а само 9,6% „много добра или добра“. Работата на правител­с­т­вото не се одоб­рява от 57,1% от румън­ците. 52,5% дават ““лоша или много лоша“ оценка за дей­ността на изпъл­нител­ната власт. Само 6,9% твър­дят, че е “много добра или добра“.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...