Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Христодулидис и Мавроянис отиват на балотаж на президентските избори в Кипър

Христодулидис и Мавроянис отиват на балотаж на президентските избори в Кипър

Христодулидис и Мавроянис отиват на балотаж на президентските избори в Кипър

Независимият кан­дидат Никос Хрис­тодулидис е на първо място сред кан­дидатите на пър­вия тур на президен­т­с­ките избори в Кипър. На балотажа след­ващата неделя той ще се със­тезава с Анд­реас Мав­роянис, предаде БНР.

С много малка раз­лика в резул­тата двама независими кан­дидати за президент на Кипър, под­к­репяни от пар­тии от широк политически спек­тър, отиват на балотажа след­ващата неделя, 12-ти фев­руари. Това показ­ват окон­чател­ните данни от преб­рояването на бюлетините, подадени в проведения в неделя първи тур на президен­т­с­ките избори. Първи, с 32% от гласовете, е независимият кан­дидат Никос Хрис­тодулидис — бив­шият вън­шен минис­тър в правител­с­т­вото на сегаш­ния президент Никос Анас­тасиадис, под­к­репян от опозиционни пар­тии, сред които дяс­ноцен­т­рис­тка, социал­демок­ратическа, дори националис­тическа фор­мация. Той заемаше пър­вото място във всички социалогически анкети по време на предиз­бор­ната кам­пания. Анд­реас Мав­роянис, дип­ломат, бивш главен преговорящ по Кипър­с­кия въп­рос в екипа на Никос Анас­тасиадис, независим кан­дидат, под­к­репян от основ­ната опозиционна лява пар­тия АКЕЛ, е пред­почетен от 29,6% от избирателите.

72% от регис­т­рираните малко над 561 000 избиратели гласуваха в пър­вия тур. Изборът на президент е много важен за Кипър, тъй като той оглавява правител­с­т­вото, определя и ръководи цялос­т­ната вът­решна и вън­шна политика на страната.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...