Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Японски министър подаде оставка заради гаф с изказване за бедствието от 2011 г.

Японски министър подаде оставка заради гаф с изказване за бедствието от 2011 г.

Япон­с­кият минис­тър Масахиро Имамура, който отговаряше за въз­с­тановяването след атом­ната авария в АЕЦ “Фукушима-1“, бе принуден да се оттегли, след като се озова в цен­търа на скан­дал, предиз­викан от соб­с­т­вените му думи, пос­рещ­нати с въз­мущение. Вчера на тър­жес­тво на депутати от управ­ляващата Либерално-демократическа пар­тия той каза, че било по-добре, че сил­ното земет­ресение, довело до цунами и до ядрената катас­т­рофа, е ударило североиз­точ­ната част на страната, а не Токио, където щяло да има много повече жер­тви. Бед­с­т­вието от 2011 г. взе около 18 000 жер­тви. Имамура вед­нага се извини за думите си, призна, че са били неумес­тни, изрази съжаление, че е засег­нал чув­с­т­вата на населението от района и подаде оставка. За поведението на минис­търа бе принуден да се извини и премиерът Шин­дзо Абе.

Това бе вторият скан­дал, предиз­викан от минис­търа този месец. Пър­вият бе свър­зан с негово избух­ване заради въп­рос на репор­тер, попитал го за отговор­ността на дър­жавата за съд­бата на хората, доб­роволно напус­нали района, пос­т­радали от ядрената авария. Минис­търът, видимо ядосан, поиска жур­налис­тът да излезе от залата, а когато той отказа и продължи да задава въп­роси, грубо му викна да млъкне.

Въп­росът за лик­видирането на пос­ледиците от аварията и живота на евакуираните от опас­ната зона е много чув­с­т­вителен, защото въз­с­тановяването на пос­т­радалите райони върви бавно.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Loading...