Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Путин и Си Цзинпин отчитатрязък ръст на двустранната търговия

Владимир Путин и Си Цзинпин отчитатрязък ръст на двустранната търговия

Владимир Путин и Си Цзинпин отчитатрязък ръст на двустранната търговия

Русия и Китай призоваха към сдържаност около ракетната програма на КНДР

Рус­кият президент Владимир Путин пох­вали нарас­т­ването на тър­говията с Китай при вчераш­ната си среща в Кремъл с китайс­кия дър­жавен глава Си Цзин­пин, предаде ТАСС.

Рад­вам се да отбележа, че докато миналата година отчетохме скромен рас­теж в тър­говията — с 3,9 на сто, то тази година той вече е значителен — 37 на сто през пър­вите 4 месеца, каза Путин.

Тър­говията между Русия и Китай е нарас­нала с 33 процента през пър­вите 5 месеца на текущата година до около 32 млрд. долара. Сдел­ките, които ще бъдат под­писани сега, се оценяват на 10 млрд. долара.

Русия и Китай смятат за необ­ходимо да бъдат еднов­ременно зам­разени ядрената и ракетна прог­рама на Северна Корея, и широкомащаб­ните военни учения на САЩ и Южна Корея, заяви Путин след срещата с китайс­кия президент.

По-рано днес КНДР съобщи, че успешно е изп­роб­вала за пръв път меж­дукон­тинен­тална балис­тична ракета. Тя е летяла по траек­тория, по която според екс­перти може да стигне до американ­с­кия щат Аляска.

Путин и Си са се договорили активно да работят по инициативата си за това еднов­ременно зам­разяване.

“Взаим­ните ни приоритети включ­ват ком­п­лек­сно решение на проб­лема на Корейс­кия полуос­т­ров с цел обез­печаване на траен мир и стабил­ност в Североиз­точна Азия. Договорихме се активно да прид­виж­ваме нашата обща инициатива, която е основана на рус­кия план за поетапно уреж­дане на корейс­кия проб­лем, и китайс­ките идеи за паралелно зам­разяване на ядрената дей­ност на КНДР и на широкомащаб­ните военни учения на САЩ и Репуб­лика Корея“, заяви Путин.

Путин добави, че със Си са говорили за решаването на кризата в Сирия и за други проб­леми. “Обсъдихме пер­с­пек­тивите за изпъл­нение на договоренос­тите по иран­с­ката ядрена прог­рама“, отбеляза Путин.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...