Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Военните вземат властта в Зимбабве, Робърт Мугабе е под домашен арест

Военните вземат властта в Зимбабве, Робърт Мугабе е под домашен арест

Военните вземат властта в Зимбабве, Робърт Мугабе е под домашен арест

Повод за преврата става уволнението на 75-годишния вицепрезидент Мнангагва

Президен­тът на Зим­бабве, 93-годишният Робърт Мугабе и неговото семейс­тво са под домашен арест, съоб­щава зим­баб­вийс­ката медия Нюз 24, цитирана от ТАСС. По данни на медията Мугабе се гот­вел да подаде оставка.

Воен­ните, които зав­зеха в нощта срещу сряда властта в Зим­бабве, обявиха, че “не извър­ш­ват военен прев­рат, а само интер­вен­ция срещу прес­тъп­ници” от обк­ръжението на Мугабе, и че президен­тът и неговите близки са в безопас­ност и са живи и здрави.

Малко след полунощ се чу продъл­жителна стрелба близо до час­т­ната резиден­ция на Мугабе в столицата Хараре. Минути по-рано бе съоб­щено, че вой­ници са зав­зели цен­т­ралата на зим­баб­вийс­ката дър­жавна телевизия Зед Би Си.

Тан­кове на армията на Зим­бабве кон­т­ролират в Хараре дос­тъпите до пар­ламента, до цен­т­ралата на управ­ляващата пар­тия и сградата, в която Мугабе събира на заседания правител­с­т­вото си. Събитията са след­с­т­вие от увол­нението миналата сед­мица на вицеп­резидента Емер­сон Мнан­гагва.

75-годишният Мнан­гагва, дъл­гогодишен ветеран от вой­ните за независимост на Зим­бабве през 70-те години, бе въз­п­риеман като вероятен прием­ник на Мугабе доп­реди увол­нението му на 6 ноем­ври.

След като воен­ните обявиха, че зав­земат властта, по телевизията се появи генерал-майор Субисисо Мойо, ръководител на тиловите операции, който прочете изяв­лението.

Генералът каза, че воен­ните са нап­равили изяв­ление още в понедел­ник, но дър­жав­ните медии са получили нареж­дане да не го пуб­ликуват. По тази причина воен­ните са преценили, че ситуацията в страната се пренася на друго ниво и са се намесили.

Опозицион­ната пар­тия Движение за демок­ратична промяна (ДДП) призова за мирно връщане към кон­с­титуцион­ната демок­рация в страната. ДДП допълни, че се надява воен­ната интер­вен­ция да доведе до установяване на стабилна, демок­ратична и прог­ресивна страна.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие