Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ген. Пери: Никой не може да спре Тръмп, ако той реши да започне ядрена война

Ген. Пери: Никой не може да спре Тръмп, ако той реши да започне ядрена война

Ген. Пери: Никой не може да спре Тръмп, ако той реши да започне ядрена война

Президентът има почти еднолична власт да нареди удар

Нито воен­ният минис­тър на САЩ Джеймс Матис, нито дър­жав­ният сек­ретар Рекс Тилър­сън могат да спрат ядрена война, ако президен­тът Доналд Тръмп иска да я започне, казва в интервю за елек­т­рон­ния в. “Политико“ бив­шият шеф на Пен­тагона Уилям Пери, който оглавяваше минис­тер­с­т­вото в периода 19941997 г. по времето на президента Бил Клин­тън.

“Минис­търът на отб­раната няма право на вето относно нанасянето на ядрен удар. Това решение се взема от президента“, посочва 90-годишният Пери. Според него президен­тът може да се посъветва с воен­ния си минис­тър, ако поиска, преди да издаде заповед. “Но той нарежда пряко на Стратегичес­кото коман­д­ване и съв­сем не е задъл­жително за това да бъде извес­тен минис­търът на отб­раната, — добавя Пери. — За онези 5, 6 или 7 минути, през които се взема решението за ядрен удар, минис­търът на отб­раната даже няма и да научи какво става, или ако научи, вече ще е късно. Ако има повече време и президен­тът все пак поиска да се кон­сул­тира с воен­ния минис­тър, то един­с­т­веното, което пос­лед­ният може да нап­рави, е да даде съвет“, казва Пери, извес­тен някога като “яст­реб“ в админис­т­рацията на Клин­тън.

Според него през пос­лед­ната година ядрената война е станала по-вероятна, “час­тично заради това, че президент е станал Тръмп, и час­тично поради причини извън кон­т­рола на президента“. Пери е на мнение, че Тръмп не раз­бира север­нокорей­ците и не раз­бира пос­ледиците от своята риторика. Това, че президен­тът и неговите минис­три често изп­ращат кон­ф­лик­тни пос­лания, още повече влошава положението, добавя екс­шефът на Пен­тагона. Матис и Тилър­сън все пак имат извес­тно “стабилизиращо влияние“, но при този президент “не се чув­с­т­вам уверен с никого“, посочва той.

“Политико“ отбелязва, че сис­темата, при която президен­тът има почти еднолична власт да пред­п­риеме ядрен удар, е била съз­дадена по време на Студената война, за да поз­воли спешна реак­ция в случай на съвет­ска атака, като се имало пред­вид, че съвет­с­ките ракети щели да дос­тиг­нат САЩ за около 30 минути. Въз­ник­ват и въп­роси относно това дали Тръмп може да си помисли за първи ядрен удар срещу Северна Корея, особено в свет­лината на обещанията му да отвърне на зап­лахите на Ким Чен-ун “с огън и жупел“ и с “тотално унищожение“, отбелязва “Политико“.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...