Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Президентите на Иран, Русия и Турция се договориха за начало на политически диалог в Сирия

Президентите на Иран, Русия и Турция се договориха за начало на политически диалог в Сирия

Президентите на Иран, Русия и Турция се договориха за начало на политически диалог в Сирия

Уреждането на кризата изисква отстъпки от всички, включително от Дамаск, заяви Путин

Президен­тите на Иран и Тур­ция под­к­репиха идеята за свик­ване на народен кон­г­рес в Сирия като една от пър­вите стъпки за започ­ване на диалог след продъл­жител­ната граж­дан­ска война в страната. Това съобщи в сряда вечерта рус­кият президент Владимир Путин след среща в Сочи с президен­тите Хасан Рохани и Реджеп Таийп Ердоган, предаде ТАСС.

Тримата лидери са наредили на своите дип­ломати, служби за сигур­ност и отб­ранителни ведом­с­тва да започ­нат кон­сул­тации за организирането и нас­роч­ването на дата за Кон­г­рес за национален диалог в Сирия. Путин каза още, че ръковод­с­т­вото на Сирия желае мирен процес, кон­с­титуционна реформа и свободни избори и че тримата президенти са се съг­ласили, че трябва да бъдат лик­видирани док­рай “терорис­тич­ните групи“ в Сирия.

Уреж­дането на кризата в Сирия изис­ква отс­тъпки от всички, в това число и от ней­ното правител­с­тво, заяви Владимир Путин . “Сирийс­кият народ е този, който ще определи сам своето бъдеще. Очевидно е, че процесът няма да бъде прост и ще изис­ква ком­п­ромиси и отс­тъпки от всички учас­т­ници, в това число и от сирийс­кото правител­с­тво“, каза Путин. Русия, Иран и Тур­ция успяха да избег­нат раз­падането на Сирия, допълни рус­кият президент. Той каза, че е бил дос­тиг­нат нов етап в сирийс­ката криза и че мащаб­ните бойни дейс­т­вия срещу терорис­тите в Сирия прик­люч­ват.

Рохани заяви, че Кон­г­ресът ще помогне за изработ­ването на новата сирийска кон­с­титуция, според която да се произ­ведат избори, а Ердоган призна големите победи над ИД, изгубила много от бас­тионите си в Сирия, но под­черта, че пос­тиг­натото е “важно, но недос­татъчно“. По думите му сега е извън­редно важно всички учас­т­ници в тър­сенето на политическо решение за кризата да намерят решение, което да е трайно и прием­ливо за сирийс­кия народ.

В зак­лючител­ната съв­мес­тна дек­ларация от срещата се под­чер­тава, че съз­дадените т.нар. зони на деес­калация не бива да под­копават суверенитета и териториал­ната цялост на Сирия, отп­равя се призив към меж­дународ­ната общ­ност да окаже хуманитарна помощ на Сирия.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...