Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Афганистанският президент e готов да преговаря с талибаните

Афганистанският президент e готов да преговаря с талибаните

Афганистанският президент e готов да преговаря с талибаните

Президен­тът на Афганис­тан Ашраф Гани пред­ложи талибаните да бъдат приз­нати за легитимен политически субект. Идеята е част от политически процес, който би могъл да доведе до мирни преговори за прек­ратяване на 16-годишната война между бун­тов­ниците и афганис­тан­с­ките власти, съобщи Рой­терс.

На започ­налата вчера в афганис­тан­с­ката столица втора среща на дър­жавите от т.нар. Кабул­ски процес, чиято цел е да съз­даде плат­форма за мирни преговори, Гани пред­ложи спиране на огъня, освобож­даване на зат­вор­ниците, учас­тие на талибаните в след­ващите избори и заяви, че е готов в рам­ките на евен­туален мирен договор с талибаните да приеме промяна на кон­с­титуцията. В срещата в афганис­тан­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво в Кабул учас­т­ват пред­с­тавители на двадесетина страни от региона, САЩ и ООН, но не и талибаните.

“Решението сега е във ваши ръце. Приемете мира и да донесем стабил­ност на тази страна“, каза Гани по адрес на талибаните. Пред­ложението му идва ден след като талибаните поис­каха от САЩ да преговарят с техни пред­с­тавители в Катар, без да споменават афганис­тан­с­ките власти, които наричат “марионетки на американ­ците“. Друго условие на Гани е талибаните “да спаз­ват правата на граж­даните, по-специално на жените, съоб­разно кон­с­титуцията и да уважават силите за сигурност“.От своя страна влас­тите се ангажират да гаран­тират сигур­ността на талибаните, които приемат пред­ложението им.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие