Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ подготвят армиите в Европа за ядрено нападение срещу Русия

САЩ подготвят армиите в Европа за ядрено нападение срещу Русия

САЩ подготвят армиите в Европа за ядрено нападение срещу Русия

Лавров обеща пълна подкрепа за сирийската армия срещу терористите

Воен­ните в САЩ под­гот­вят въоръжените сили на страните в Европа за изпол­з­ване на так­тическо ядрено оръжие срещу Русия, заяви рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров на Кон­ферен­цията по разоръжаването в Женева, предаде ТАСС.

“Ядреното разоръжаване се въз­п­репят­с­тва от запаз­ването на американ­с­кото нес­т­ратегическо ядрено оръжие в Европа, съп­ровож­дано от дес­табилизиращата прак­тика на “съв­мес­т­ните ядрени мисии“. Всички трябва да раз­берат, че самите военни на САЩ под­гот­вят въоръжените сили на страните от Европа към изпол­з­ване на так­тическо ядрено оръжие срещу Русия“, предуп­реди Лав­ров.

“Русия няма раз­положено так­тическо ядрено оръжие, не отработва неговото изпол­з­ване. Ние сме със­редоточили боеп­рипасите, които имаме, в цен­т­рални бази за съх­ранение на своята национална територия“, каза минис­търът.

“В тези условия наличието на готови за изпол­з­ване так­тически ядрени въоръжения на САЩ в Европа са не просто остатък от Студената война, а явна агресивна позиция“, допълни Лав­ров.

Той изрази надежда, че европейс­ките граж­дани ще успеят да кажат твърдо “не“ на раз­полагането на своя територия на оръжия за масово унищожение, които принад­лежат на един­с­т­вената страна, която вече е изпол­з­вала това оръжие — срещу населението на Хирошима и Нагасаки.

Лав­ров каза още, че Мос­ква е сък­ратила ядрения си арсенал с над 85 процента спрямо количес­т­вото, което е имала в раз­гара на Студената война. Той допълни, че това е станало в съот­вет­с­т­вие с Договора за мер­ките за по-нататъшно сък­ращаване и ограничаване на стратегичес­ките нас­тъпателни оръжия.

Минис­търът заяви, че САЩ са решили да запазят значителен брой ракети в нарушение на споразумението.

Ние ще под­к­репяме и занап­ред сирийс­ката армия в усилията й окон­чателно да изкорени терорис­тич­ната зап­лаха, посочи Лав­ров.

Мос­ква приканва коалицията начело с Вашин­г­тон да предос­тави хуманитарен дос­тъп до кон­т­ролираните от нея райони в Сирия, заяви Лав­ров.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие