Аятолах Али Хаменей: Иран изигра важна роля за разгрома на “Ислямска държава“

Аятолах Али Хаменей: Иран изигра важна роля за разгрома на “Ислямска държава“

Иран изигра важна роля за раз­г­рома на “Ислям­ска дър­жава“ в района на Близ­кия изток, каза в Техеран вър­хов­ният лидер на страната аятолах Али Хаменей в реч, цитирана от Рой­терс.

Шиит­ски мюсюл­ман­ски Иран води регионална борба за над­мощие със сунит­с­ката мюсюл­ман­ска Саудит­ска Арабия, прерас­нала във войни в Сирия и Йемен, както и в остро политическо съпер­ничес­тво в Ирак и Ливан.

Техеран обвинява Рияд, че под­к­репя екс­т­ремис­т­ката сунит­ска групировка “Ислям­ска дър­жава“ (ИД), но саудит­ците отричат това.

“Ислям­с­ката репуб­лика донесе стабил­ност в по-голямата част на региона. Това са големи пос­тижения“, заяви Хаменей. Той обвини САЩ, че фак­тически са съз­дали ИД“, и каза, че Вашин­г­тон е нес­пособен да установи стабил­ност в региона. Той даде за пример американ­с­кото военно присъс­т­вие в Афганис­тан, където американ­с­ките войски водят борба с талибан­с­ките екс­т­ремисти сунити от над 16 г.

В същото време президен­тът на страната Хасан Рохани каза, че Иран се нуж­дае от смяна на поколенията на вис­шите ръководни пос­тове. Именно младежта пос­тепенно ще определи бъдещето на страната.

“Хората, които сега са начело, са вече на въз­раст, при която нямат пог­лед в по-далечното бъдеще“, посочи Рохани.

Самият Рохани е на 69 години, а повечето ключови пос­тове в Иран са заети от хора над 70-те. Зас­таряващото ръковод­с­тво и лип­сата на желание за реформи са сред причините за социал­ното нап­режение в страната, а младите хора все повече обръщат гръб на строгото тъл­куване на исляма и пред­почитат по-западен начин на живот.