Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) ЕК откри нова наказателна процедура срещу Полша за върховенството на закона

ЕК откри нова наказателна процедура срещу Полша за върховенството на закона

Европейс­ката комисия съобщи, че започва нова процедура за нарушение срещу Полша, свър­зана с вър­ховен­с­т­вото на закона. Комисията дава на Вар­шава сък­ратен срок от един месец за отговор. Новата процедура е предиз­викана от променения пол­с­кия закон за Вър­хов­ния съд. Днес над 1/3 от пол­с­ките вър­ховни съдии може да бъдат принудени да се пен­сионират заради намалената пен­сионна въз­раст по новия закон от 70 на 65 г.

Законът поз­волява съдиите да заяват желание пред пол­с­кия президент за удъл­жаване на срока, в който могат да заемат длъж­ността. Дър­жав­ният глава може да раз­реши двук­ратно удъл­жаване на срока с по 3 г. Не са установени правила, по които президен­тът да вземе своето решение. Според ЕК тези мерки под­копават прин­ципа на независимост на съдеб­ната власт, включително нес­меняемостта на съдиите, и така Полша нарушава задъл­женията си по договора за ЕС.

В края на 2017 г. ЕК задейс­тва за първи път в историята чл. 7 от договора за ЕС срещу Вар­шава — процедура, която може да завърши с отнемането на правото на глас на Вар­шава при гласуването на общоев­ропейс­ките решения.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Земеделие