Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Правителството и полицията във Франция се договориха за увеличение на заплатите

Правителството и полицията във Франция се договориха за увеличение на заплатите

Френ­с­кото правител­с­тво прие исканията на полицията за увеличение на зап­латите на служителите на реда и изп­лащане на неполучени въз­наг­раж­дения за извън­реден труд, предаде АП. Вът­реш­ното минис­тер­с­тво каза, че след двуд­невни преговори се е споразумяло с полицейс­ките проф­съюзи за повишаване на зап­латите на служителите на реда.

Син­дикатите заявиха, че правител­с­т­вото също така се е съг­ласило да изп­лати неполучени въз­наг­раж­дения за извън­реден труд в раз­мер на 275 млн. евро. Споразумението беше пос­тиг­нато след полицейски протести, включително на глав­ното летище в Париж.

Служителите на реда са пренатоварени заради продъл­жаващите от сед­мици демон­с­т­рации на “жъл­тите жилетки“, а извър­шеното миналата сед­мица нападение срещу коледен базар в Страс­бург доведе до увеличаване на наб­людението във Фран­ция по праз­ниците.

Според вът­реш­ното минис­тер­с­тво “договоренос­тите отварят въз­мож­ност за подоб­ряване на условията на труд и повишаване на неговото зап­лащане“. Пред­вижда се от 1 януари месеч­ната работна зап­лата на служителите на реда да бъде увеличена с 40 евро. Тази сума пос­тепенно ще нарас­тва и в края на 2019 г. увеличението трябва да дос­тигне 120 евро за редовите служители и 150 евро за коман­д­ния със­тав. Има обаче инфор­мация, че новата мярка отменя обявена по-рано от вът­реш­ния минис­тър Крис­тоф Кас­танер еднок­ратна годишна премия за служителите на реда в раз­мер на 300 евро.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...