Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Сергей Шойгу оценява високо военното сътрудничество между Мсква и Белград

Сергей Шойгу оценява високо военното сътрудничество между Мсква и Белград

Сергей Шойгу оценява високо военното сътрудничество между Мсква и Белград

Александър Вучич кани руския министър да посети Сърбия

Сът­руд­ничес­т­вото между Русия и Сър­бия във воен­ната област се раз­вива доста активно, а броят на проявите в него всяка година се увеличава, каза рус­кият минис­тър на отб­раната Сер­гей Шойгу, цитиран от ТАСС.

“Бих искал да обсъдя редица въп­роси на нашето военно и военно-техническо сът­руд­ничес­тво. Воен­ното сът­руд­ничес­тво се раз­вива много активно, броят на проявите с всяка година се увеличава“, заяви Шойгу на среща край Мос­ква със сръб­с­кия минис­тър на отб­раната Алек­сан­дър Вулин.

По думите му сега прик­лючва под­готовка за учения. “Сигурен съм, че те ще преминат успешно, както и по-рано“, каза Шойгу.

“Съв­сем спокойно и уверено продъл­жава нашето военно-техническо сът­руд­ничес­тво въп­реки преч­ките, които се опит­ват да ни съз­дадат. Въп­реки това, всичко върви по план. Това, което пред­видихме тази година, ще бъде завър­шено“, продължи той.

Според Шойгу през след­ващата година в Русия и Сър­бия има планирани и много събития, включително чрез военно-техническото сът­руд­ничес­тво, в областта на образованието и други.

Вулин изказа мнение, че сът­руд­ничес­т­вото между Русия и Сър­бия във воен­ната област е на най-високото си ниво в историята. Той заяви, че сръб­с­кият президент Алек­сан­дър Вучич кани Шойгу на посещение в Бел­г­рад, за да оцени пос­тиженията на армията на Сър­бия.

“Нашият президент и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ Алек­сан­дър Вучич Ви изп­раща най-горещите поз­д­рави и лич­ната си покана да дой­дете в Бел­г­рад, в Сър­бия, за да видите лично как сръб­с­ката армия нап­редва благодарение на вашето лично учас­тие и е станала по-готова за бой“, предаде поканата минис­търът.

Според Вулин двете страни никога не са провеж­дали тол­кова съв­мес­тни събития, кол­кото имат сега. Тази година те са общо 90 на брой.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...