Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Евродепутати и природозащитници призовават да се забрани ловът на носорози и слонове

Евродепутати и природозащитници призовават да се забрани ловът на носорози и слонове

Евродепутати и природозащитници призовават да се забрани ловът на носорози и слонове

Над 50 евродепутати и още тол­кова природозащитни организации поис­каха страните, учас­т­ващи в меж­дуп­равител­с­т­вената Кон­вен­ция по меж­дународ­ната тър­говия със зас­т­рашени видове от дивата фауна и флора (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), да заб­ранят трофей­ния лов на зас­т­рашени видове като носорозите и слоновете, предаде АФП.

Кон­вен­цията заб­ранява тър­говията с над 1000 рас­тителни и животин­ски видове, смятани за зас­т­рашени. Те са изб­роени в ней­ния първи анекс.

В писмо до генерал­ния сек­ретар на CITES Ивон Игеро евродепутатите и природозащит­ниците изразяват съжаление, че трофей­ният лов на такива животни има раз­в­лекателен харак­тер и е смятан за некомер­сиален, поради което не попада под заб­рана.

Пис­мото бе пуб­ликувано, когато в Женева хиляди пред­с­тавители на над 180 страни, еколози и политици обсъж­дат 56 пред­ложения за променяне на степента на защита на дивите животни и рас­тения, пред­видена в Кон­вен­цията. В днев­ния ред на срещата не е включен обаче въп­росът за лов­ните трофеи.

Под­писалите пис­мото призовават страните в Кон­вен­цията да прирав­нят лов­ните трофеи с другите форми на тър­говия с видове от дивата природа и да наложат незабавна заб­рана над вноса на всички зас­т­рашени видове.

Лов­ците проявяват интерес към редица животин­ски видове — слонове, черни и бели носорози, жирафи, крокодили, сиви папагали, гепарди, шим­пан­зета.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...