Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Над 20 процента от работната ръка на Румъния се намира зад граница

Над 20 процента от работната ръка на Румъния се намира зад граница

Над 20 процента от работната ръка на Румъния се намира зад граница

Броят на наличните предложения за трудова заетост е 2 пъти по-голям от броя на кандидатите

Над 20 процента от работ­ната ръка на Румъния се намира зад граница, а екс­перти в тази сфера обръщат внимание, че ритъмът, с който страната губи човеш­кия си капитал, пред­с­тав­лява национален проб­лем, пише в. “Адевърул“.

Изданието цитира данни на Еврос­тат, според които през 2018 г. Румъния е оглавявала европейс­ката класация по отношение на лицата в трудос­пособна въз­раст, които се намират в чуж­бина. Според европейс­ката статис­тическа служба 21,4 % от румън­ците на въз­раст между 20 и 64 г. живеят извън страната. Този дял значително превишава нивото в страни като Хър­ватия (15,4 %), Литва (14,5 %) или Бъл­гария (13,3 %), посочва изданието. Сред­ното ниво за ЕС е 3,9 %, т. е. 5 пъти по-ниско откол­кото в Румъния.

Вес­т­никът отбелязва, че Румъния е на първо място и от гледна точка на броя на лицата в активна въз­раст, които живеят в чуж­бина — 2,52 млн. души, след­вана от Полша (1,66 млн.), Италия (1,13 млн.) и Пор­тугалия (820 000). Статис­тиката сочи също, че около половината от румън­ците от диас­пората имат висше образование, но въп­реки това мнозин­с­т­вото от тях работят в сфери, които изис­к­ват по-ниска квалификация.

Раду Некита, професор в универ­ситета Бабеш-Боляй в град Клуж, на свой ред комен­тира, че “тази статис­тика пред­с­тав­лява на първо място шамар за цялата политическа класа след декем­ври 1989 г.“ По думите му противодейс­т­вието на това явление, което може да се окаже една от най-големите зап­лахи за румън­с­кия народ, изис­ква радикални промени.

Статис­тиките сочат, че броят на налич­ните работни места в Румъния е 2 пъти по-голям от броя на кан­дидатите за тях, а основ­ният фак­тор за кризата за пер­сонал в Румъния е миг­рацията, под­чер­тава вес­т­никът. Лип­сата на работна ръка се усеща най-силно в сек­тори като инфор­мацион­ните тех­нологии, където зап­латите все още са по-ниски от тези в Европа или в САЩ, или строител­с­т­вото, където въп­реки въвеж­дането на някои данъчни облек­чения строителите все още пред­почитат да работят в чуж­бина.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...