Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Правителството на Исландия почете първия “починал” ледник в страната

Правителството на Исландия почете първия “починал” ледник в страната

Правителството на Исландия почете първия “починал” ледник в страната

Няма съмнение климатът в Арктика се променя значително и скоростно

На церемония с учас­тието на премиера Кат­рин Якоб­с­дотир правител­с­т­вото на Ислан­дия официално обяви пър­вата “смърт“ на лед­ник в страната, предадоха ДПА и Рой­терс.

Лед­никът Окьокюл (сък­ратено Ок), оцелял 700 години на върха на вул­канична планина, е загубил още през 2014 г. статута си на лед­ник заради стопяване и изтъняване.

На церемонията в присъс­т­вието на бив­шия президент на Ирлан­дия Мери Робин­сън ислан­д­с­ката геоложка Оддур Сигур­д­сон откри паметна плоча, отбеляз­ваща изчез­ването на пър­вия от стотиците лед­ници в ост­ров­ната страна.

Като пос­лание към бъдещето на плочата бе изписано: “През след­ващите 200 години всички големи лед­ници се очаква да пос­лед­ват същия път”.

Този монумент е свидетел­с­тво, че ние знаем какво се случва и какво трябва да се нап­рави.

Сигур­д­сон, която е свър­зана с универ­ситета “Райс“ в Хюс­тън, от години наб­людава със­тоянието на Окьокюл, североиз­точно от столицата Рей­кявик.

Според сателитни снимки на Зем­ната обсер­ватория на НАСА през 1986 г. лед­никът Ок е пред­с­тав­лявал ком­пак­тно бяло петно, но на снимка от 1 август т.г. от него са останали само малки фраг­менти бял лед.

По определение лед­никът трябва да бъде с дебелина 4050 метра и да се движи от соб­с­т­вената си тежест.

Ледът на Ок вече е само 15 м дебел.

Рой­терс цитира професор Миник Розинг от Копен­хаген­с­кия универ­ситет, според когото “няма никакво съм­нение, че климатът в Арк­тика се променя значително и скорос­тно“.

Климатич­ните промени ще бъдат главна тема на пред­с­тоящата тази сед­мица среща в Ислан­дия на премиерите на страните от Север­ния съвет с учас­тието на гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...