Депутатите в новозеландския парламент водят бебетата си в пленарната зала

Депутатите в новозеландския парламент водят бебетата си в пленарната зала

На оживените дебати в нпар­ламента между новозелан­д­с­ките депутати за цените на горивата тази сед­мица пред­седателят Тревър Малард призова към ред, докато хранеше с биберон бебето Тутанекай, съоб­щава Рой­терс.

Навър­шилият 6 сед­мици син на депутат­ката лей­бърис­тка Тамати Кофи и съп­руга й е роден от сурогатна майка миналия месец. Бащата прис­пиваше бебето в заседател­ната зала, когато пред­седателят пред­ложи да го подържи.

“Има случаи, когато мога да бъда поне с нещо полезен“, каза Малард пред Рой­терс и добави, че се е опит­вал да помага в грижата за бебетата на пар­ламен­тарис­тите, когато е въз­можно.

Новороденото се присъединява към множес­т­вото други бебета в законодател­ния орган в Уелин­г­тън, след като Малард облекчи правилата през 2017 г., за да нап­рави пар­ламента по-достъпен за деца.

Десетина депутати се сдобиха с деца при пар­ламен­тар­ния бейби бум, а премиер­ката Джасинда Ардърн миналата година стана пър­вата новозелан­д­ска министър-председателка, която взе отпуск по май­чин­с­тво и втората изб­рана лидерка в света, която роди в ман­дата си.

Но правозащит­ници в сферата на трудовите права казаха, че мал­цина новозелан­дки се рад­ват на същите права, за да балан­сират между грижата за семейс­т­вата си и работата, и се надяват широко отразяваните в медиите пар­ламен­тарни бебета да доведат до по-голяма промяна на условията за работа.