В САЩ изпълняват 12-ата смъртна присъда за 2019 г.

В САЩ изпълняват 12-ата смъртна присъда за 2019 г.

Мъж, приз­нат за виновен в изнасил­ване и убийс­тво чрез удушаване на 19-годишна студен­тка, който док­рай твър­деше, че е невинен, беше екзекутиран в САЩ и стана 12-ият човек с изпъл­нена смър­тна присъда от началото на годината, предаде АФП.

Служ­бата по наказателни дела в Тек­сас пот­върди в сряда смъртта на Лари Суиърин­гън в дър­жав­ния зат­вор в Хън­т­с­вил.

“Гос­поди, прости им. Те не знаят какво вър­шат“, казал осъденият непос­ред­с­т­вено преди екзекуцията според американ­ски медии.

Суирин­гън беше осъден през 2000 г. за смъртта на Мелиса Тротър, студен­тка, с която бил в интимни отношения, пише в. “Хюс­тън кроникъл“.

Младата жена била видяна с него на 8 декем­ври 1998 г., в деня на изчез­ването си, а в колата му били отк­рити следи от нея. Няколко сед­мици по-късно трупът й бил отк­рит в гора от ловци с омотана около врата част от чорапогащ­ник. Останалата част от чорапогащ­ника била отк­рита в дома на Суирин­гън.

Това е чет­вър­тата екзекуция в Тек­сас. Останалите екзекуции са извър­шени в 4 южни щата: Алабама, Джор­джия, Флорида и Тенеси.