Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Саудитска Арабия и ОАЕ обещават подкрепа срещу хусите в Йемен

Саудитска Арабия и ОАЕ обещават подкрепа срещу хусите в Йемен

Саудитска Арабия и ОАЕ обещават подкрепа срещу хусите в Йемен

Саудит­ска Арабия и Обединените араб­ски емир­с­тва обещаха да запазят пропук­ващата се коалиция, водеща война срещу шиитите хуси в Йемен.

Ангажимен­тът беше поет, след като ОАЕ започ­наха да изтег­лят воен­ните си от Йемен и след въз­хода на южните йемен­ски сепаратисти, които ОАЕ под­к­репят, предаде АП.

Съв­мес­т­ното изяв­ление на двете страни бе нап­равено в момент, в който хусите изс­т­реляха най-малко 6 балис­тични ракети и извър­шиха 2 нападения с дронове срещу Саудит­ска Арабия.

ОАЕ обяви намерение да започне изтег­ляне на воен­ните си от Йемен през юни. Страната така и не е съоб­щила официално колко точно военни е изтег­лила. Йемен­ски пред­с­тавители казаха, че брой­ката е намаляла с 75 процента от около 10 000 воен­нос­лужещи.

Изтег­лянето на ОАЕ от Йемен пос­ледва увеличаващото се нап­режение между Иран и САЩ заради иран­с­ката ядрена сделка със светов­ните сили. То показа, че ОАЕ иска ней­ните сили да са у дома в случай на избух­ване на въоръжен кон­ф­ликт в региона.

Воен­ните сили на емир­с­т­вата често пъти не бяха на фрон­товата линия в Йемен, но организираха мес­т­ните сили и извър­ш­ваха разуз­навателни операции в йемен­с­кия Юг. Сред организираните мес­тни сили попадат и сепаратис­тите от Южен Йемен, които искат независимост на тази част на страната и се борят за териториален кон­т­рол със силите на меж­дународно приз­натото йемен­ско правител­с­тво.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...