Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Франция призовва за укрепване на световния икономически ред

Франция призовва за укрепване на световния икономически ред

Франция призовва за укрепване на световния икономически ред

Макрон подари на лидерите на Г-7 часовници от рециклирана пластмаса

В обширна вън­ш­нополитическа реч френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон призова за нов световен икономически ред, като порица “без­п­рецеден­т­ната криза“ в пазар­ната икономика, предаде Асошией­тед прес.

На фона на непос­тоян­с­т­вото в тър­гов­с­ката политика на САЩ Мак­рон каза, че пазар­ната икономика вече е прекалено зависима от финан­сите, което съз­дава неравен­с­тва, “раз­тър­с­ващи нашия политически ред“.

Президен­тът на Фран­ция призова за глобално “преос­мис­ляне“, но не даде под­роб­ности.

Мак­рон каза, че “изживяваме края на запад­ната хегемония“ в света, отчасти в резул­тат на “грешки“ на Запада през пос­лед­ните столетия.

Мак­рон говори в деня след завър­ш­ването на срещата на високо рав­нище на Г-7 в Биариц, засен­чена от заг­риженост от американ­с­ката тър­гов­ска политика, нап­режението с Китай и забавянето на икономиката.

Форумът на Г-7 завърши с призив за “чес­тна“ и “отворена“ тър­говия, но без да се споменават валутни и финан­сови стимули.

Лидерите на Г-7 получиха необичаен подарък от Мак­рон в Биариц — ръчни часов­ници, изработени от съб­рана в океаните и рецик­лирана плас­т­маса.

Каиш­ката на часов­ника е изработена в национал­ните цветове на Фран­ция — синьо, бяло и чер­вено. Тялото му е черно, а цифер­б­латът — тъм­носин.

Темата за опаз­ването на окол­ната среда и предот­в­ратяването на климатич­ното затоп­ляне беше определена от Фран­ция като една от основ­ните на срещата.

Дис­кусиите по нея се водеха на фона на големи гор­ски пожари в Бразилия, Боливия, Параг­вай и Перу. От бразил­с­кия Национален инс­титут за кос­мически изс­лед­вания (Inpe) съоб­щават, че през пър­вите седем месеца на годината над 1,86 млн. хек­тара амазон­ски екваториални гори, раз­положени на територията на най-голямата южноамерикан­ска страна, са били унищожени от пожари.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...