Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет07082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Отварят зелената зона в Багдад, интернет отнове е възстановен

Отварят зелената зона в Багдад, интернет отнове е възстановен

Отварят зелената зона в Багдад, интернет отнове е възстановен

Лавров: Русия и Ирак не приемат схемите, които внасят разкол

Зелената зона в Баг­дад бе отворена отново за преминаване, предаде ТАСС. Ирак­с­ките власти взеха това решение във връзка със стабилизирането на ситуацията и нор­мализирането на обс­танов­ката в столицата.

Зелената зона, където са раз­положени чуж­дес­т­ранни посол­с­тва и админис­т­ративни сгради, бе зат­ворена по съоб­ражения за сигур­ност, след като демон­с­т­ранти нап­равиха опит да проник­нат в района при протести Баг­дад.

Зелената зона е раз­положена на запад­ния бряг на р. Тигър и заема площ от 10 кв. км. Тя бе съз­дадена през 2003 г. след свалянето от власт на ирак­с­кия лидер Сад­дам Хюсеин. В нея се намират голям брой посол­с­тва.

Интер­нет връз­ката в Ирак бе въз­с­тановена час­тично след преговори между правител­с­т­вото и пред­с­тавители на протес­т­ното движение. Тя бе прекъс­ната в раз­гара на антип­равител­с­т­вените протести с цел спиране на раз­п­рос­т­ранението на призивите за присъединяване към демон­с­т­рациите.

Рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров, който е на посещение в Баг­дад, обсъди с ирак­ски пред­с­тавители ескалиращото нап­режение между САЩ и Иран в Перийс­кия залив.

“Русия и Ирак не приемат схемите, които внасят раз­кол и пред­варително посоч­ват винов­ници“ в зоната на Залива, заяви Лав­ров след срещата си с ирак­с­кия вън­шен минис­тър Мохамед Али ал Хаким.

“Ние и нашите ирак­ски приятели смятаме за необ­ходимо това да се прави по такъв начин, че усилията на всички играчи да се обединяват, а не чрез схеми, които внасят раз­кол и пред­варително посоч­ват винов­ници“, поясни Лав­ров.

Ирак­с­кият минис­тър заяви, че двамата с Лав­ров са обсъдили ситуацията в Пер­сийс­кия залив и пред­ложените инициативи за осигуряване на безопас­ност на корабоп­лаването за всички.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...