Турската артилерия е обстрелвала кюрдски позиции в Северна Сирия

Турската артилерия е обстрелвала кюрдски позиции в Северна Сирия

Тур­с­ката артилерия е обс­т­рел­вала позиции на кюр­д­ски фор­мирования, влизащи в със­тава на Сирийс­ките демок­ратични сили (СДС) в север­ната част на провин­ция Ракка, предаде ТАСС, като се позовава на сирийс­кото радио Шам-ФМ.

Обс­т­рел­вани са били кюр­д­ски позиции на изток от град Тал Абяд в Северна Сирия. Засега няма инфор­мация за жер­тви и ранени кюр­д­ски бойци, посочва радиото.

По-рано телевизия Ал Маядин съобщи, че тур­с­ката авиация е нанесла удар по щаб на кюр­д­ски фор­мирования, влизащи в коалицията СДС, в град Ал Маликия, в североиз­точ­ната част на сирийс­ката провин­ция Хасака.

Всички под­гот­вителни дейс­т­вия за евен­туална военна операция в Североиз­точна Сирия са завър­шени, обяви тур­с­кото минис­тер­с­тво на отб­раната в Туитър, цитирано от Рой­терс.

Установяването на “сигурна зона“ е същес­т­вено за приноса към налагане на мир и стабил­ност в региона, както и за това сирий­ците да живеят в безопас­ност, допълни минис­тер­с­т­вото.

Териториал­ната цялост на Сирия трябва да бъде запазена, заяви в Мос­ква говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков. Според него Тур­ция споделя рус­ката позиция. “Надяваме се, че нашите тур­ски колеги ще се придър­жат към тази позиция при всички обс­тоятел­с­тва“, добави Пес­ков и пот­върди позицията на Русия, че всички чуж­дес­т­ранни войски “с незаконно присъс­т­вие“ трябва да напус­нат Сирия.