Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Привъженици на единството с Испания свикаха огромен митинг в Барселона

Привъженици на единството с Испания свикаха огромен митинг в Барселона

Привъженици на единството с Испания свикаха огромен митинг в Барселона

48,3 на сто от хората в региона са против независимостта

Граж­дан­с­кото каталун­ско общес­тво (ГКО), което свика в събота голям поход в Бар­селона, въз­намерява да покаже на света, че Каталуния не е синоним на стремежа за отцеп­ване, заяви президен­тът на обединението Фер­нандо Сан­чес Коста, цитиран от АФП.

Най-новите проуч­вания на сепаратис­т­кото каталун­ско регионално правител­с­тво сочат, че 48,3 на сто от каталун­ците са против независимостта, а 44 процента я под­к­репят.

На въп­роса каква е целта на сегаш­ната демон­с­т­рация след протес­тите от 2017 г. Сан­чес Коста отговаря: “След осъж­дането на 9-има сепаратис­тки лидери ние станахме свидетели на невиж­дан от десетилетия климат на насилие в Бар­селона и в Испания. Важно е да излезем и да кажем “не“ на насилието и “не“ на кон­ф­рон­тацията. Това е важно пос­лания за Каталуния, за Испания и за света, в който често Каталуния пог­решно е въз­п­риемана като синоним стремежа за отцеп­ване“.

А какво се промени от опита за отделяне на Каталуния от Испания? Най-съществената промяна е че никой в Каталуния вече не вярва, че отцеп­ването е въз­можно. Повечето сепаратисти раз­б­раха, че трябва да се премине към друг етап и че еднопосоч­ният път е без изход.

Има обаче и други — ръководителите и най-вече регионал­ният премиер Ким Тора и неговият пред­шес­т­веник, който избяга в Бел­гия, Кар­лес Пуч­демон, които са решени да продъл­жат противопос­тавянето и нап­режението, допълва лидерът на ГКО.

Няма чудодейна рецепта. Ще бъде необ­ходима политика на взаимно приз­наване. Испания като дър­жава да приз­нае в по-голяма степен вът­реш­ния си плуралитет, а това не е лесно, защото испан­с­ката кон­с­титуция вече е много по-плуралистична (децен­т­рализирана — бел. ред.) от френ­с­ката, италиан­с­ката или гер­ман­с­ката, но винаги може да се нап­рави нещо повече, посочва Сан­чес Коста.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...