Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон19102020

Брой 200, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Си Цзинпин обещава да увеличава приемането на чужди инвестиции

Си Цзинпин обещава да увеличава приемането на чужди инвестиции

Си Цзинпин обещава да увеличава приемането на чужди инвестиции

Макрон призова Китай да ускори отварянето на своите пазари

Президен­тът Си Цзин­пин обеща повече стъпки за пос­тепенно отваряне на китайс­ките пазари за чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, но без да пред­ложи кон­к­ретни нови инициативи за облек­чаване на тър­гов­с­кото нап­режение със САЩ и с Европа, съоб­щава БНР.

Си Цзин­пин говори във втор­ник в Шан­хай при отк­риването на второто меж­дународно изложение за внос в Китай. Самото изложение има за цел да успокои тър­гов­с­ките пар­т­ньори на Пекин, като азиат­с­ката страна демон­с­т­рира своя обширен и раз­рас­т­ващ се пазар за внос. Китай стар­тира пър­вото си изложение за внос през миналия ноем­ври, за да популяризира страната като купувач на стоки от целия свят.

В речта Си обеща да “раз­шири отварянето на пазара“ и да продължи нап­ред с обещанията за намаляване на ограниченията върху чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции. В тази връзка Пекин вече намали тарифите и облекчи други ограничения за внос, но никоя от тези стъпки не успя да намали оплак­ванията на САЩ, Европа и на други дър­жави относно същес­т­вуващите в Китай ограничения за чуж­дес­т­ран­ните ком­пании.

Раз­лич­ните биз­нес групи привет­с­т­ват по-големите дос­тъпи до китайс­ките пот­ребители, но са разочаровани от бав­ния им темп.

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон, присъс­т­ващ на изложението, призова Китай да ускори отварянето на своите пазари.

Мак­рон и Си Цзин­пин ще под­пишат договор, който съдържа фор­мулировка за “необ­ратимостта“ на Париж­кото споразумение за климата. Това съобщи служител във френ­с­кото президен­т­с­тво, който съп­ровожда Мак­рон на официал­ното му посещение в Китай.

Пред репор­тери в Шан­хай пожелалият аноним­ност служител изрази съжаление по повод решението на САЩ да се оттег­лят от споразумението за борба с климатич­ните промени. “Съжаляваме за това, но това засилва значението на френско-китайското сът­руд­ничес­тво за климата и биораз­нооб­разието“, каза той.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Земеделие