Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Иран днес започва да обогатява уран, обяви президентът Рохани

Иран днес започва да обогатява уран, обяви президентът Рохани

Иран днес започва да обогатява уран, обяви президентът Рохани

Президен­тът на Иран Хасан Рохани обяви вчера ново сък­ращаване на ангажимен­тите, поети от страната му пред меж­дународ­ната общ­ност за ядрената прог­рама на Техеран, предадоха светов­ните аген­ции.

Иран под­новява дей­нос­тите си по обогатяване на уран в завода си във Фордо, на около 180 км южно от Техеран, зам­разени с влизането в сила на меж­дународ­ното споразумение за иран­с­ката ядрена прог­рама през 2015 г. За целта днес започва инжек­тиране на уранов газ в 1044 цен­т­рофуги във Фордо.Това е чет­върти етап от сък­ращаване на иран­с­ките задъл­жения по ядрената сделка, пред­п­рието през май в отговор на излизането на САЩ от споразумението.

Рохани поясни, че дей­нос­тите във Фордо ще останат под кон­т­рола на Меж­дународ­ната аген­ция за атомна енер­гия, както и останалите ядрени дей­ности, под­ложени на режим на строги проверки.

САЩ се изтег­лиха от иран­с­ката ядрена сделка миналата година и възоб­новиха сан­к­циите срещу Иран. Така Иран се озова под мак­симален натиск от страна на правител­с­т­вото на Доналд Тръмп и лишен от икономичес­ките облаги, които се надяваше да изв­лече след сключ­ването на сдел­ката.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...