Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 242, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Тръмп задейства 12-месечна процедура за излизане на САЩ от Парижкото споразумение за климата

Тръмп задейства 12-месечна процедура за излизане на САЩ от Парижкото споразумение за климата

Тръмп задейства 12-месечна процедура за излизане на САЩ от Парижкото споразумение за климата

Срокът изтича един ден след президен­т­с­ките избори през ноем­ври 2020 г.

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Майк Пом­пейо обяви в понедел­ник, че е уведомил ООН, че САЩ ще се изтег­лят от Париж­кото споразумение за климата, предаде АП. Това е пър­вата официална стъпка в 12-месечната процедура за излизане от глобал­ния пакт за борба с климатич­ните промени. В съоб­щението си Пом­пейо под­чер­тава, че докумен­тът е “нес­п­равед­ливо икономическо бреме“ върху икономиката на САЩ.

Париж­кото споразумение, под­писано от близо 200 дър­жави, пред­вижда всяка от тях сама да определи своя график за намаляване на емисиите на пар­никовите газове, които водят до промени в климата. САЩ са пър­вата дър­жава, която денон­сира споразумението. То заб­ранява на страните да се изтег­лят от него през пър­вите три години след неговото ратифициране на 4 ноем­ври 2016 г.

Тръмп пред­п­рие мерки за официал­ното излизане от Париж­кото споразумение за климата, с което САЩ стават един­с­т­вената страна в света, която няма да учас­тва в това споразумение. Това се случва в момент, когато се прог­нозира, че светов­ните тем­ператури ще се увеличат с 3 градуса, а влошаването на природ­ните бед­с­т­вия ще причини обед­няване на милиони хора, пише британ­с­кият в. “Гар­диън“, кой уточ­нява, че процедурата е едногодишна, поради което излизането на САЩ ще прик­лючи един ден след президен­т­с­ките избори през ноем­ври 2020 г.

В Париж­кото споразумение САЩ се съг­ласиха да сък­ратят емисиите си от пар­никови газове с най-малко 26 процента под рав­нищата от 2005 г. и да нап­равят това не по-късно от 2025 г. Въп­реки че американ­с­кото учас­тие в Париж­кото споразумение в крайна сметка ще зависи от резул­тата от президен­т­с­ките избори през 2020 г., под­дръж­ниците на документа каз­ват, че трябва да правят планове за бъдеще без американ­ско съдейс­т­вие. А някои дип­ломати се опасяват, че Тръмп, който се подигра на науката за климата, че е измама, ще започне активно да работи против светов­ните усилия за замяна на изкопаемите горива като въг­лищата, пет­рола и природ­ния газ, пише в. “Ню Йорк таймс“.

Европейс­ките страни, които спорят помежду си в каква степен да се намали пол­з­ването на въг­лища, може да нямат нуж­ното влияние да спечелят нови отс­тъпки. Някои страни обмис­лят по-наказателни мерки. Тази година Фран­ция и Гер­мания пред­ложиха европейски въг­лероден данък, който да се наложи на страни с недос­татъчно строга политика за борба с глобал­ното затоп­ляне. Европейски данък върху внасяни от САЩ стоки със сигур­ност ще изос­три тър­гов­с­ките нап­режения с админис­т­рацията на Тръмп. Европа обаче зап­лашва с такъв данък от години, а до момента не го е въвела, отбелязва изданието.

Икономика

Култура

Спорт

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Шотландецът Ник Уолш ще ръководи двубоя на националния стадион „Васил Левски“

Рома няма да тренира в София преди пред­с­тоящия в чет­вър­тък от 1

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...