Гърция смята да се превърне в рай за пенсионери от Северна Европа

Гърция смята да се превърне в рай за пенсионери от Северна Европа

Гър­ция планира да въведе стимули за пен­сионери от Северна Европа да се установят в страната и по този начин да се превърне във “Флорида на Бал­каните“, съоб­щава в. “Катимерини“.

Такива мерки са били обсъдени на заседание в резиден­цията на премиера Кириакос Мицотакис. Това, което се дис­кутира, е въвеж­дането на пор­тугал­с­кия модел.

Според него пен­сионерите, които прех­вър­лят данъч­ния си адрес в страната и пребивават в нея за определен период, се освобож­дават за 10 години от данък върху доходите, които получават от родината си.

Както показва пор­тугал­с­кият опит, пол­зите за гръц­ката икономика от засел­ването на север­ноев­ропейски пен­сионери биха били от увеличаване на пот­реб­лението и от вероят­ните инвес­тиции в нед­вижими имоти.

Ако бъде взето подобно решение, от данък биха били освободени не само пен­сиите на пресел­ниците, но и всякакви доходи, които евен­туално получават от нед­вижими имоти, както и дивиденти от акции нав­сякъде по света.