Грета Тунберг ще плава 2 седмици с катамаран от САЩ за Европа

Грета Тунберг ще плава 2 седмици с катамаран от САЩ за Европа

Швед­с­ката екоак­тивис­тка Грета Тун­берг отп­лава от САЩ за Европа с катамаран, за да присъс­тва на меж­дународ­ната кон­ферен­ция за климата в Мад­рид от 2 до 13 декем­ври, предаде АП.

С голяма раница на гръб и шапка на главата, Грета се качи с баща си Сванте на катамарана “Вагабонд“ — соб­с­т­веност на млада авс­т­ралийска двойка, живееща на борда със своето 11-месечно мом­ченце.

“Искам да благодаря на всички хора, които срещ­нах в Северна Америка, за невероят­ното им гос­топ­рием­с­тво“, написа активис­т­ката, след като отпътува.

След като на 1 ноем­ври поиска помощ чрез социал­ните мрежи да се прид­вижи по море до испан­с­ката столица, Грета съобщи в Туитър, че й е пред­ложено да пътува с катамарана “Вагабонд“.

14-метровият катамаран тръгна от Хем­п­тън, щата Вир­джиния, за Пор­тугалия, като се очаква да измине над 5500 км. Според Ники Хен­дер­сън плаването ще продължи най-малко 2 сед­мици.

Грета Тун­берг прекоси Атлан­тичес­кия океан до САЩ през август, за да учас­тва в прояви, пос­ветени на климата в Северна Америка.