Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Европейската сигурност зависи от единството вътре в НАТО

Европейската сигурност зависи от единството вътре в НАТО

Европейската сигурност зависи от единството вътре в НАТО

Северна Македония може да влезе в алианса в началото на 2020 г.

Европейс­ката сигур­ност зависи от евроат­лан­тичес­кото един­с­тво, ЕС не може да замести НАТО. Това заяви генерал­ният сек­ретар на пакта Йенс Стол­тен­берг на прес­кон­ферен­ция в Брюк­сел преди днеш­ната среща на вън­ш­ните минис­три от алианса, цитиран от БТА.

Стол­тен­берг съобщи, че след­ващата сед­мица ще посети Париж, за да раз­говаря с президента Еманюел Мак­рон. Преди дни Мак­рон заяви, че НАТО е “в мозъчна смърт“. Стол­тен­берг посочи, че в НАТО не за пръв път има раз­личия, но силата на организацията е в това, че раз­личията винаги са били преодолявани с обсъж­дане.

Стореното в пос­лед­ните години показва силата на алианса, комен­тира Стол­тен­берг. При 29 съюз­ници винаги ще има раз­личия — политически, кул­турни, поясни той.

По неговите думи днес се наб­людават раз­личия в оцен­ката за събитията в Сирия. Според него съюз­ниците са единодушни, че Тур­ция има основателни притес­нения за своята сигур­ност.

Стол­тен­берг заяви, че Китай инвес­тира силно във въоръжение от най-ново поколение и това се отразява на сигур­ността на страните от НАТО. Ядрените способ­ности на НАТО са най-голямата сила за сдър­жане, посочи той. Генерал­ният сек­ретар допълни, че ядрените сили на САЩ, включително раз­положеното в Европа въоръжение, са най-голямата гаран­ция за европейс­ката сигур­ност.

Стол­тен­берг привет­с­тва връщането на задър­жаните от Русия украин­ски кораби. Той изрази надежда това да доведе до нап­редък по изпъл­нението на споразуменията от Минск и до пос­тигането на политическо решение за Украйна.

Стол­тен­берг съобщи, че вън­ш­ните минис­три от НАТО днес ще обсъдят отношенията с Русия и Китай и въп­росите за оръжей­ния кон­т­рол.

По повод окон­чател­ното ратифициране на протокола за присъединяването на Северна Македония към алианса той съобщи, че остава още твърде малко. Той изрази очак­ването Северна Македония да се присъедини към НАТО в пър­вите месеци на след­ващата година.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...