Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Помпейо: САЩ повече не смятат израелските селища за незаконни

Помпейо: САЩ повече не смятат израелските селища за незаконни

Помпейо: САЩ повече не смятат израелските селища за незаконни

Премахва се важна бариера пред анексирането на палестинска територия, пише “Ню Йорк таймс“

САЩ вече не смятат, че израел­с­ките селища на Запад­ния бряг на река Йор­дан нарушават меж­дународ­ното право, заяви на прес­кон­ферен­ция дър­жав­ният сек­ретар Майк Пом­пейо.

“Админис­т­рацията на президента Доналд Тръмп прераз­г­леда под­хода на админис­т­рацията на президента Барак Обама към еврейс­ките селища. Строител­с­т­вото на израел­ски граж­дан­ски селища на Запад­ния бряг не пред­с­тав­лява нарушение на меж­дународ­ното право“, каза Пом­пейо. Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ добави, че с тази промяна на позицията си Вашин­г­тон “увеличава вероят­ността за мир“, отбелязва ДПА. Според Пом­пейо тази стъпка отговаря на “фак­тите на терена“ и дава шанс на израелци и палес­тинци “да се срещ­нат и да намерят политическо решение на този продъл­жаващ без­к­райно проб­лем“.

Политиката на предиш­ния президент Барак Обама не е доп­ринесла за нап­редък към мира, отбеляза дър­жав­ният сек­ретар. Дейс­т­вията на САЩ не пред­полагат какъв ще бъде статута на Запад­ния бряг в евен­туал­ното бъдещо мирно споразумение за решаване на кон­ф­ликта, под­черта Пом­пейо.

Досегаш­ната американ­ска политика се основаваше на юридическа позиция на Дър­жав­ния депар­тамент от 1978 г., според която съз­даването на колонии в тези територии “не съот­вет­с­тва на меж­дународ­ното право“, припомня АФП. Пом­пейо обаче отбеляза, че изяв­ленията на Вашин­г­тон са били непос­ледователни и САЩ са заели категорична позиция едва през 2016 г.

Дър­жав­ният сек­ретар Майк Пом­пейо обяви обрата в датиращата от четири десетилетия политическа позиция на САЩ, с който всякакви усилия за пос­тигане на мир може да са обречени. С това изяв­ление се премахва важна бариера пред анек­сирането на палес­тин­ска територия, комен­тира американ­с­кият в. „Ню Йорк таймс”. Досега САЩ определяха тези селища като нелегитимни, а палес­тин­ците искат Запад­ния бряг за своя бъдеща дър­жава. Тази тяхна цел се под­к­репя от ООН, европейс­ките правител­с­тва и американ­с­ките съюз­ници в Близ­кия изток, припомня изданието.

Изяв­лението на Пом­пейо беше осъдено от палес­тин­с­ката страна още преди той да го произ­несе, отбелязва Рой­терс. Ханан Ашрауи, палес­тин­ски преговарящ и член на изпъл­нител­ния комитет на ООП, заяви в Туитър преди прес­кон­ферен­цията, че позицията на САЩ е “нов удар по меж­дународ­ното право, справед­ливост и мир“. Позицията на Русия към въп­роса за строежа на израел­ски селища на Запад­ния бряг остава неп­роменена, заяви рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво. Мос­ква смята, че е необ­ходимо ком­п­лек­сно политическо решение на израелско-палестинския кон­ф­ликт на основа на решението с две дър­жави в границите от 1967 г. Русия невед­нъж е заявявала, че един­с­т­веният начин за решаване на противоречията между страните са преките преговори, припомня ТАСС.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие