Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин и Лукашенко са насрочили нова среща на 20 декември в Санкт Петербург.

Путин и Лукашенко са насрочили нова среща на 20 декември в Санкт Петербург.

Путин и Лукашенко са насрочили нова среща на 20 декември в Санкт Петербург.

Разговорите между президентите на Русия и Беларус продължиха над 5 часа

Рус­кият президент Владимир Путин и беларус­кият му колега Алек­сан­дър Лукашенко се срещ­наха в чер­номор­с­кия курорт Сочи в събота. На продъл­жилите над 5 часа раз­говори, проведени при зак­рити врата, е била договорена нова среща на двамата лидери на 20 декем­ври в Санкт Петер­бург.

Двамата президенти страните са обсъдили път­ните карти за съюзна интег­рация, както и меж­дудър­жав­ните инвес­тиционни проекти. Русия и Беларус имат раз­биране как да продъл­жат нап­ред по спорни въп­роси, заяви Мак­сим Ореш­кин, ръководител на Минис­тер­с­т­вото на икономичес­кото раз­витие. Според него страните имат малък брой спорни въп­роси.

“Днес беше натоварен ден. Работихме плодот­ворно. В редица области, в сел­с­кото стопан­с­тво, в комуникациите, в мит­ниците, в регулирането на пазара на пет­рола, всъщ­ност пос­тиг­нахме сериозен нап­редък, дори по въп­роса за пет­рола и газа позициите на страните бяха много сериозно сближени“, отбеляза минис­търът. В същото време президен­тите и премиерите могат да свикат или да проведат допъл­нителни срещи, добави Ореш­кин. Той заяви, че от понедел­ник Мос­ква и Минск ще започ­нат на екс­пер­тно ниво под­робно проуч­ване на инс­т­рук­циите, получени по време на тези преговори за фор­мулиране на пътни карти. “Тогава ще док­лад­ваме на премиерите, ще док­лад­ваме на президен­тите“, каза той.

Основ­ните раз­личия между страните в преговорите за интег­рация се отнасят до цените на рус­кия газ за Беларус през 2020 г. и ком­пен­сациите за Минск на загубите в резул­тат на извър­шената от Русия т. нар. “данъчна маневра“ в пет­рол­ната сфера, която доведе до пос­къп­ване на горивата, които Мос­ква продава на Минск. Отбелязва се, че по време на преговорите в Сочи страните са сближили пози;циите си по тези въп­роси.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...