Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Токсичен облак дим от горските пожари достигна австралийската столица Канбера

Токсичен облак дим от горските пожари достигна австралийската столица Канбера

Ток­сичен облак дим от гор­с­ките пожари, бушуващи в източна Авс­т­ралия, дос­тигна столицата Кан­бера, съобщи АФП. Жителите на Кан­бера се събудиха вчера сут­ринта в задуш­лива мъгла, пок­рила града. Неот­давна най-големият град в страната, Сидни, преживя няколко сед­мици подобно явление.

Пожар­никарите продъл­жават да се борят срещу над 140 пожара, които в началото на след­ващата сед­мица може да се засилят поради силна гореща вълна. Източна Авс­т­ралия от три месеца е обх­ваната от опус­тошителни пожари, които според учените са резул­тат от продъл­жителна суша и глобал­ното затоп­ляне.

Влас­тите обявиха, че благоп­рият­ните метеорологични условия са им поз­воли да овладеят няколко пожара, преди прог­нозираното от втор­ник зав­ръщане на сил­ните вет­рове и високите тем­ператури. Най-големият пожар е обх­ванал площ от 2 500 000 дка, на час път от Сидни.

Над 700 къщи бяха унищожени от пламъците, а 6 души загинаха от сеп­тем­ври насам, когато избух­наха пожарите. През 2009 г., най-смъртоносната година в резул­тат на пожарите, загинаха близо 200 души. Но раз­мерът на опус­тошените райони тази година е много по-голям в срав­нение с предишни години. Пламъците вече са унищожили най-малко 20 000 000 дка, кол­кото половината територия на Швей­цария, пише АФП.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...