Ники Михайлов: Имам договор с Левски до юни 2021 година

Ники Михайлов: Имам договор с Левски до юни 2021 година

През пос­лед­ните сед­мици се възоб­нови моя стара травма от Кипър в глезена, която ми пречи да трениран пъл­ноценно и да бъда част от със­тава, заяви вратарят

Вратарят на Лев­ски и национал­ния отбор Николай Михай­лов комен­тира пред Sportal.bg спекулациите около него през пос­лед­ните дни. Както е извес­тно, пред­вид това, че през този сезон не е титуляр в тима се заговори за негово напус­кане на клуба още през януари. “Истината е след­ната. Имам договор с Лев­ски до юни 2021 година. Не съм тръг­нал никъде, нито съм говорил на този етап с ръковод­с­т­вото. Сега мисля изцяло за Лев­ски, въп­реки че във фут­бола нищо не е изк­лючено. Пос­лед­ните сед­мици се възоб­нови моя стара травма от Кипър в глезена, която ми пречи да трениран пъл­ноценно и да бъда част от със­тава. Всяка сут­рин ходя на тренировка с кон­дицион­ния треньор на национал­ния отбор, а следобед тренирам с Лев­ски, тъй като искам да се въз­с­тановя мак­симално добре и да бъда на линия за пъл­ноценни тренировки. Чета всякакви неща за мен, много от тях не отговарят на истината, но това е част от играта. Аз вече 15 години си живея с това нещо. Факт е, че не играя тол­кова, както ми се иска през този сезон. Това обаче не значи, че имам проб­лем с Милан Миятович, с който от пър­вия ден изпит­ваме уважение един към друг. Аз съм един от опит­ните играчи в Лев­ски и се опит­вам да помагам на всеки ден на младите фут­болисти. Юноша съм на този клуб. Лев­ски ми е дал много, както на мен така и на моето семейс­тво. Хубаво е, че отборът е в бор­бата за двете отличия, тъй като преди година това не бе така. Дано вземем мача с Локомотив (Плов­див), който е много важен за нас. При успех, както знаете, ще останем близко до Лудогорец, а освен това ще дръп­нем на Локомотив, който имаше невероятна 2019 година. Пожелавам успех на мом­четата на “Лаута“ и дано завър­шим годината с победа в Плов­див” пожела си Михай­лов.

След това ще има пауза, в която да се заредят батериите, и от новата година се стар­тира под­готов­ката с една един­с­т­вена цел. Лев­ски да се под­готви така, че през май да праз­нува с трофей. Нашите фенове зас­лужават това. Трябва да нап­равим всичко, за да ги зарад­ваме“, каза още вратарят.

31-годишният Михай­лов се надява, че пред­с­тавител­ният отбор на Бъл­гария ще има къс­мет в пред­с­тоящите баражи и ще успее да стигне до Евро 2020. “Няма какво да се заб­луж­даваме. Ще бъде много трудно, но пред­вид жребия, че сме домакини с Унгария, е предим­с­тво. Освен това евен­туално, ако продъл­жим сме на финал срещу Ислан­дия или Румъния отново на “Васил Лев­ски“, е невероятен шанс. Трябва да сме мак­симално кон­цен­т­рирани да имаме къс­мет в мачовете и играчите ни да играят редовно. Няма спор, че имаме шанс, но трябва да гледаме и реално. Дай Боже да се класираме на Евро 2020. Това ще бъде голям успех за бъл­гар­с­кия фут­бол“, сподели Николай Михай­лов.